24. 5. 1819: Narodila se britská královna Viktorie, která seděla na trůnu dlouhých 63 let a 7 měsíců. Královna Alžběta II. byla jejím prapravnoučetem.    
Domů     Mojmír vs. Pribina: Srovnal kníže jen vzpurného příbuzného?
Mojmír vs. Pribina: Srovnal kníže jen vzpurného příbuzného?

Palisáda se ocitá v plamenech a kolem hrozivě výskají jezdci moravského vládce. Nitranský kníže Pribina se po dobrém nevzdá. Do vyhnanství odejde až po vypálení několika svých hradišť.

Jeho odchod do exilu knížeti Mojmírovi umožní připojit východní zemi k Moravě. Nebo už snad Nitransko bylo dávno v jeho moci?

„Vítejte, přátelé!“ volá francký král a římský císař Ludvík I. Pobožný (778–840) směrem k vyslancům z Moravy, které stejně jako zástupce dalších slovanských národů na podzim 822 pozval na sněm do Frankfurtu.

Cílem setkání je zajistit si jejich podporu v konfliktu s panonským knížetem Ljudevítem (†823). Vůbec poprvé se při této příležitosti v pramenech objevuje jméno Moravanů.

Překvapivě nejsou zmiňováni ani v korespondenci Ludvíkova otce, franckého krále a císaře Karla Velikého (747/748–814), se Sasy, kterým jen pár let předtím mocný panovník připomínal povinnost vojenské pomoci při výbojích do Čech či „krajiny avarské“.

Čím bylo toto opomenutí Moravy v dobových pramenech zapříčiněno, je mezi historiky předmětem debat…

Postavení knížete Pribiny je přinejmenším sporné.
Postavení knížete Pribiny je přinejmenším sporné.

S vírou k moci

Znovu se moravské knížectví dostává do popředí kolem roku 831 ve spojitosti s přijetím křesťanské víry z rukou pasovského biskupa Reginhara (†838).

„Přijetí křesťanství všemi Moravany – tedy knížetem a nobilitou – by podle analogií v jiných raně středověkých evropských státech mohlo znamenat signál o rozhodujícím zlomu, opuštění kmenových forem společenství ve prospěch státní struktury vyjádřené v první řadě pevnou knížecí mocí,“ zamýšlí se autoři publikace Velké dějiny zemí Koruny české.

Za svůj lid tak nejspíš učení Krista přijal první historicky doložený moravský kníže Mojmír (vládl nejspíš v letech 830–846).

Ačkoli se zaváděním náboženství do praxe to ještě nějakou dobu není tak horké, událost dobře ilustruje sílící pozici knížete.

Byl Mojmír I. bezohledný dobyvatel, nebo krotil vzpouru?
Byl Mojmír I. bezohledný dobyvatel, nebo krotil vzpouru?

Sjednocená země

Ta se znovu projeví v roce 833. Mojmír tehdy vpadne na území sousedního Nitranska a vyžene odtud zdejšího vládce Pribinu (kolem r. 800–861).

Obvykle se tato událost interpretuje jako vojenský útok Moravanů a jejich obsazení dosud nezávislého nitranského knížectví. Spojením těchto dvou území pak vzniká státní útvar známý jako Velkomoravská říše a v jejím čele zasedne vítězný kníže Mojmír. Všechno ale také mohlo být úplně jinak…

Stěžuje si u Němce

O mocenských půtkách na Nitransku hovoří jediný původní zdroj – francký spis O obrácení Bavorů a Korutanců na víru, zkráceně Konverze.

Z něj i vyplývá, že poražený Pribina se po Mojmírově útoku se svou družinou odebral do exilu, konkrétně na dvůr bavorského vévody Ludvíka Němce (kolem r. 805–876). Ten příchozího velkoryse přijal.

„Popelem lehla dvě hradiště, země kolem nich zůstala zpustošená,“ vykresluje Pribina svému hostiteli vpád Moravanů. Vévoda napíná uši, aby mu neunikla žádná provedená špatnost. Ani ho ale nenapadne proti moravskému vládci Mojmírovi nějak zakročit.

„Věc byla podle všeho chápána jako moravská interní záležitost a bylo respektováno Mojmírovo právo, aby v ní suverénně rozhodl,“ píšou autoři Velkých dějin zemí Koruny české. Právo knížete Mojmíra na vpád do Nitranska nijak nezpochybňuje ani Konverze. Vrhají tyto skutečnosti na postavení Pribiny zcela nové světlo?

Rodinná pře?

Francký spis též mlčí o Pribinově statusu. Vysloveně ho nejmenuje jako vládce, přiřkne mu ovšem kostel „na jeho vlastním majetku za Dunajem… na místě zvaném Nitrava“. Z toho lze vyvodit, že byl jistě velmi mocným mužem, ale panovníkem?

Na to přicházejí čeští historici s překvapivou odpovědí:

„Zdá se, že před Pribinovým exilem byla Nitra stejně jako později centrem území spravovaného knížetem, jenž byl poddán moravskému panovníkovi.“ Pribina tedy vládl Nitransku, ovšem byl nejspíš pouze údělníkem, podřízeným moravskému knížeti Mojmírovi!

A to není všechno. K podobným konfliktům mezi vládci a jejich údělníky dochází na Velké Moravě i v pozdějších letech, vždy se přitom jedná o spory mezi členy mojmírovského rodu.

Pokud existují doklady o tom, že nižšími vládci jednotlivých částí říše byli tradičně příbuzní vládce, není od věci soudit, že tak to mohlo být i v případě Pribiny. Možná byl Mojmírovým příbuzným.

Rozkvět Velkomoravské říše, bohužel, netrval příliš dlouho.
Rozkvět Velkomoravské říše, bohužel, netrval příliš dlouho.

Hrozba z jihu

Proč by však Mojmír Pribinu z Nitranska vyháněl, když by neměl důvod rozšiřovat své území? Důvod snad leží v dřívějších dobách.

Od 20. let 9. století se středoevropský region chvěje v důsledku nestability v Panonii (historické území na jih od řeky Dunaje ležící přes část dnešního Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska).

Po pádu knížete Ljudevíta zde svádějí líté boje Frankové s Bulhary. Otázka bezpečnosti je proto v přilehlém okolí zásadní. Kníže Mojmír tak pravděpodobně pověřil Pribinu, aby Nitransko spravoval, ambiciózní údělník ale po čase začal pomýšlet na vyšší cíle.

„Od pokusu o osamostatnění Nitranska… až po záměr převzít centrální vládu nad Moravany,“ nabízí možnosti kolektiv historiků.

Oběti trestné výpravy

V Mojmírově knížectví se tak patrně schyluje k převratu, nebo mu rovnou hrozí rozpad. Rychlým zásahem proto kníže učiní všem odstředivým tendencím přítrž.

Z archeologických výzkumů jsou známa minimálně dvě hradiště (v Majcichově a v Pobedimi), která ve stejné době zanikla. Je velmi pravděpodobné, že byl zničena právě během trestné výpravy Moravanů.

Mojmír vládne sjednocené Velké Moravě nejspíš až do roku 846, kdy ho z vůle Ludvíka Němce, nyní již východofranckého krále, nahradí jeho synovec Rostislav (vláda asi v letech 846–870).

Foto: pinterest.com, wikipedia.org, thoughtco.com

Související články
reklama
Zajímavosti
Kdo se chtěl zbavit Štefánika?
Těžký dvouplošník dokončuje obrat nad bahnitým letištěm a klesá k druhému pokusu o přistání. Náhle se ale nakloní prudce vpřed a ani zkušená dvojice pilotů už nedokáže stroj vyrovnat. Jde opravdu jen o tragickou nehodu, nebo o atentát? Když se v roce 2019 na Slovensku pořádá celonárodní anketa o největšího Slováka, má jednoznačného vítěze. Nejdůležitější osobností slovenských […]
Holubího reka nechali vycpat
Obránci francouzské pevnosti Vaux, střežící přístup k Verdunu, se už dlouho neudrží. „Tohle je naše jediná šance,“ říká velitel a vysílá jejich posledního poštovního holuba es žádostí o pomoc… Nezbývá než doufat, že holub Vaillant poselství doručí. Od 2. června 1916 Němci útočí na opevnění Vaux, střežící severovýchodní přístup k městu Verdunu. Major Sylvain Eugène Raynal (1867–1939) tuší, […]
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
Japonský pilot má ze svého letounu obrovský rozhled. Pokud by se tu v nějaké zátočině schovávala spojenecká loď, není možné, že by ji nespatřil. Alespoň si to myslí. Bez povšimnutí přelétne i podivný malý ostrůvek při pobřeží Jávy. Netuší, že včera tu ještě nebyl. A třebaže se kus pevniny jako přebujelý ostrov jeví, ani zdaleka […]
Jak Vikingové vařili nápoj bohů?
„Je mi zima, “ drkotá zuby mladý Viking Erik. „Napij se, nápoj bohů tě zahřeje,“ podává mu otec pohár s horkou vonící tekutinou. Mladík si přihne. Za chvíli se mu po celém těle rozlije příjemné teplo.   Brzy je pohár prázdný. Erik sáhne po dalším a také ho vyprázdní. Opilý už sotva mluví a jeho […]
Věda a vynálezy
Pražské planetárium: Kde udělali soudruzi chybu?
Nad Prahou se zrovna žení všichni čerti, ale obloha je čistá jako svědomí neviňátka. Nesmysl? Od roku 1960 je to realita. V české metropoli totiž otevírá své brány planetárium, tedy kupolovitá budova s umělou noční oblohou. Jeho první ředitel z toho ale velkou radost nemá.   Píše se rok 1924, když v Zeissových závodech v […]
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
nasehvezdy.cz
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
Hvězda seriálu Jedna rodina prozradila, že těžce zvládá synovu pubertu. To už musí být pořádný oříšek, když o něm mnohdy nesdílná Zuzana Vejvodová (43) promluvila – snad aby si maličko ulevila. „U
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
enigmaplus.cz
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima je srovnatelná s katastrofou, kterou vyvolal před třiceti lety ukrajinský Černobyl! V tomto případě způsobilo únik smrtící radiace silné zemětřesení. Podle
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
epochanacestach.cz
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
Zoologická zahrada nebo přesněji Zoopark Chomutov se mezi českými zoo může pochlubit jedním prvenstvím. Je totiž sice jednou z nejmladších, ale současně svou rozlohou 112 hektarů největší českou zoo, téměř dvakrát tak velkou, než je ta pražská. Zakladatel a jeho velký sen Přitom tradice chovu zvířat na stejném místě pochází už z předválečného období. Ve zdejším městském
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
21stoleti.cz
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli,
Krémové houbové rizoto
tisicereceptu.cz
Krémové houbové rizoto
Provoňte ho aromatickými bylinkami, jako je rozmarýn nebo tymián. Ingredience 250 g kulatozrnné rýže 200 g hub, nejlépe hříbků 80 ml bílého vína 100 g másla 30 g šalotky 70 g parmazánu 6 l
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
epochalnisvet.cz
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
Nejnáročnějším obdobím roku pro ptáky nebývá překvapivě zima, ale hnízdění. Během péče o mláďata zhubnou až o pětinu své váhy. A to je pak ještě čeká energeticky podobně náročné přepeřování.   Odborných studií, které by se zabývaly celoročním krmení ptáků, není mnoho. Navíc si často protiřečí nebo již nejsou aktuální. V zásadě ale převažuje doporučení krmit
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
epochaplus.cz
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
skutecnepribehy.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
nejsemsama.cz
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
V mládí jsem byla postavena před důležité rozhodnutí. A rozhodla jsem se správně. Měla jsem tenkrát krátce po maturitě a propadla jsem naprosto beznadějnému citu k jednomu klukovi ze sousedství, bývalému spolužákovi ze základní školy. Vzhledem ke společným známým jsme se občas setkávali a já jsem postupně zjišťovala, že Lukáše opravdu moc chci – nejvíc ze všech
Do boje proti vodnímu kameni!
panidomu.cz
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
rezidenceonline.cz
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
Výjimečný dům, navržený renomovanou designérkou Suzannou Cot, přestavuje dokonalý příklad spojení přírodních prvků s moderním designem, kde přirozené světlo umocňuje vizuální a emocionální pohodlí jeho obyvatel. Inspirací pro tento projekt ve španělském Katalánsku byla teplá měď, která dominuje v různých částech domu. Kov charakteristický svým hřejivým odstínem a výrazným leskem je ideálním materiálem pro vytvoření
Pestré barvy v říši Nomos
iluxus.cz
Pestré barvy v říši Nomos
Ikona zůstává ikonou. Co dodat? Společnost NOMOS Glashütte je již dlouho známá svou odborností v oblasti barev. A v dubnu na veletrhu Watches & Wonders v Ženevě představila svůj bestseller Tangent