24. 5. 1819: Narodila se britská královna Viktorie, která seděla na trůnu dlouhých 63 let a 7 měsíců. Královna Alžběta II. byla jejím prapravnoučetem.    
Domů     Doplatila na spor o Rakousko Morava?
Doplatila na spor o Rakousko Morava?
Přemysl Otakar II.

Osada je v jednom ohni. Všude se rozléhá křik prchajících mužů a zoufalý nářek znásilňovaných žen.

Morava v roce 1253 čelí nájezdu zuřivých kočovných Kumánů, kteří tu nelítostně plení ve službách uherského krále Bély IV. Ten má spadeno na území českého kralevice a budoucího vladaře Přemysla Otakara II.

Na kordy jsou spolu necelé dva roky. Od chvíle, kdy si rakouská šlechta v prosinci 1251 vyvolila českého kralevice Přemysla (kolem r. 1233–1278) za svého vévodu.

V říjnu 1250 zemřel Heřman VI. Bádenský (*asi 1225), kterému díky sňatku s Gertrudou Babenberskou (1226–1288) náležel nejen titul rakouského, ale i štýrského vladaře. O osiřelé země se vzápětí rozhořel mocenský boj.

Sama Gertruda se vydala pod ochranná křídla uherského krále Bély IV. (1206–1270), který jí vzápětí vybral nového ženicha. Skrze Romana Haličského (asi 1230–1261) chtěl obě země kontrolovat sám. Na území si ovšem brousili zuby i bavorští Wittelsbachové.

Rakouská šlechta se tak rychle ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny. Byla však již dostatečně sebevědomá, aby jí někdo zvenčí něco diktoval.

Sama se rozhodla, že s nabídkou vévodského titulu osloví českého krále Václava I. (1205–1253), potažmo jeho dědice Přemysla. Prestiž Prahy byla tehdy ve středoevropském prostoru veliká, takže se jednalo o vcelku logickou volbu.

Aby byl Přemyslův nárok na vládu ještě podpořen, oženil se v únoru 1252 s další Babenberkovnou – Markétou (1204/1205–1266).

Horší než Mongolové

V Rakousku je mladý Přemysl Otakar přijat jednomyslně. Ve Štýrsku je to horší. Zatímco si alpskou zemi podmaňuje, Béla IV. proti němu kuje pikle. V červnu 1252 se pokouší dobýt Vídeň, ale neuspěje.

Zároveň s jeho atakem na rakouskou metropoli, vpadnou poprvé na Moravu divocí Kumáni v jeho službách. Část území, kterému Přemysl Otakar vládne jako moravský markrabě, zle poplení.

Místní lidi obchází hrůza z kníratých pohanů, kteří mají na jinak vyholené lebce jen dlouhý pramen vlasů, spletený do copu. „Zachraň se, kdo můžeš! Tataři jsou tady!“ křičí vyděšení Moravané.

Někteří z nich si ještě pamatují mongolský nájezd v roce 1241. Kumáni se v jejich vystrašených očích od Mongolů v ničem neliší. Naopak. Někteří kronikáři uvádějí, že jsou v páchaných zvěrstvech ještě horší.

Silná koalice nepřátel

Další kolo střetů mezi Přemyslem Otakarem a Bélou IV. se odehraje v roce 1253. Uherský panovník se na ně přitom připraví lépe. Pod jeho taktovkou se formuje silná opozice proti Přemyslovci.

Na stranu Bély se stavějí bavorští Wittelsbachové, haličští Rurikovci nebo některá piastovská knížata z Polska. Proti nim Přemysl Otakar stojí prakticky sám jako kůl v plotě.

Problematické je to i s postojem jeho královského otce Václava I. Béla IV. si dává záležet na tom, aby jeho výpad byl chápán jen jako útok na samotného Přemysla, nikoli na Čechy.

Snad doufá, že přemyslovského mladíčka rychle pokoří a Václav I., s nímž je ostatně spřízněn, později bude fungovat jako prostředník při vyjednání mírové dohody… Z dobových dokumentů ovšem vyplývá, že i Václav I. s možným střetem počítal a připravoval se na něj.

V nejbližším okolí jeho syna pak kromě moravských pánů figuruje řada předních českých šlechticů, jistě s královým vědomím.

Po řádění Uhrů na Moravě Béla IV. ztrácí i přízeň Svatého otce.
Po řádění Uhrů na Moravě Béla IV. ztrácí i přízeň Svatého otce.

Pyrrhovo vítězství

V červnu 1253 zaútočí ze severu na Moravu vojska haličského knížete Daniela (1201–1264), doplněná o oddíly krakovského knížete Boleslava Stydlivého (1226–1279) a opolského vládce Vladislava (†1281/1282).

Zacílí na Opavu nebo Hlubčice (dnes v Polsku). Obě sídla ale jejich náporu odolají. Bélova představa, že jeho spojenci proniknou severní Moravou jako nůž máslem, se rychle hroutí. S jeho dalšími jednotkami se spojit nedokážou.

Dále do nitra markrabství se tito vetřelci neodváží. Brzy nato však na Moravu vpadnou opět Kumáni. Tehdy už se Přemysl Otakar nachází v čele svého vojska, jemuž snad kromě něj velí i Zdeslav z Divišova (†asi 1265), předek Šternberků.

Hordě Kumánů se společně postaví u Olomouce. Bitva, která se zde 25. června 1253 strhne, je nesmírně krvavá. Kumáni podle Pokračovatelů Kosmových při střetu zabili „mnoho tisíc křesťanů a bez počtu lidí, utíkajících před nimi, se utopilo“.

Bitva končí porážkou Přemyslova vojska. Nicméně divocí kočovníci už toho mají také nejspíš dost a z území Moravy se stáhnou.

Zasáhne papež

Na řadě je sám král Béla IV. I on zaútočí se svým hlavním vojem na Moravu, třebaže ho Přemysl očekával spíše v Rakousku. Nejspíš dospěl k závěru, že u Vídně nebude mít opět šanci… Řádění jeho mužů na Moravě nezná hranic.

Zvěsti o něm, které letí Evropou, současníky šokují. Zvěrstva, jichž se Kumáni a Uhři dopouštějí – mimo jiné na církevním majetku, Bélu zdiskreditují. Do věci se vloží papež Inocenc IV. (asi 1195–1254), který doposud stranil táboru uherského krále.

„Uzavřete mír,“ apeluje Svatý otec na znepřátelené strany už 1. července 1253. Klid zbraní má být dojednán pod dohledem jeho legáta Velascuse. Uhrové ovšem ještě ve spolupráci s bavorskými Wittelsbachy stihnou zaútočit ve Štýrsku.

Právě tuto zemi bude muset nakonec Přemysl Otakar obětovat v zájmu míru. Podvoluje se papeži a vůli jeho vyslance. Vyšle do Budína své zástupce, aby jednali s těmi Bélovými.

Oba panovníci se osobně potkají v Prešpurku (dnešní Bratislavě) 1. května 1254. V té chvíli už je Přemysl Otakar II. svrchovaným vládcem Českého království. Václav I. zemřel náhle uprostřed půtek svého syna s Bélou IV.

Foto:: Wikimedia.org, Meisterdrucke.com

Zaostřeno na osobnosti
Smrt světice
V roce 1253 umírá budoucí světice Klára z Assisi (*1194), jež stála u zrodu přísné církevní řehole klarisek, nesoucích její jméno. Pohřbu se účastní i papež Inocenc IV., který bezprostředně poté iniciuje proces Klářina svatořečení. Bude trvat jen dva roky.
Zakladatel koleje
Dobře ví, kolik překážek musejí překonat chudí studenti, když chtějí dosáhnout vzdělání. Poznal to sám. Králův kaplan Robert de Sorbon (1201–1274) proto v Paříži zřizuje bezplatnou výuku teologie. V roce 1253 se rodí kolej Sorbonne.
Litevský sjednotitel
Se souhlasem papeže Inocence IV. je v roce 1253 korunován litevských králem Mindaugas (asi 1203–1263), vlastně první významnější panovník z této oblasti. Předtím přijal křesťanství a pod svou vládou sjednotil větší území dnešní Litvy.
Švagr-potížista
Zpočátku se měli rádi. Vztah mezi anglickým králem Jindřichem III. a jeho švagrem Šimonem z Montfortu (1208–1265) se ale brzy pokazí. V roce 1253 sice dochází k dočasnému usmíření, ale pak hrabě z Leicesteru vyhlásí králi rovnou válku.
Zaostřeno na dobu
Oslava světce
Konečně je hotovo. V Assisi ve střední Itálii je v roce 1253 dokončena bazilika, oslavující místního rodáka a světce Františka. Jde o skvělou ukázku italského gotického stavitelství. Její interiéry vyzdobil svými freskami mimo jiné slavný Giotto.
Prodloužená výprava
Zjara 1253 zastihne francouzského krále Ludvíka IX. ve Svaté zemi zpráva, že zemřela jeho matka. Vládce přesto nespěchá domů. Říká se, že kvůli zbožnosti, spíš si chce ale napravit bídnou reputaci poté, co během křížové výpravy padl do muslimského zajetí.
Spor o ostrovy
„Ty ostrovy jsou moje!“ je přesvědčena flanderská hraběnka Markéta o oblasti Zeelandu (dnes na západě Nizozemska). V létě 1253 k nim proto vyšle vojenské oddíly. Ty však v bitvě u Walcherenu utrpí porážku od holandského regenta Florise.
Návrat do Říma
Po letech sporů mezi papežským stolcem a císařem je konečně klid. Významně k tomu v roce 1250 přispěla smrt Fridricha II. Přesto trvá ještě další tři roky, než se Svatý otec Inocenc IV. odváží vrátit do Říma. Stává se tak v říjnu 1253.
Související články
reklama
Zajímavosti
Královna krémů: Helena Rubinsteinová vydělala na luxusu
Vybudovala úspěšné kosmetické impérium. Vydělala miliony dolarů a uznává ji celý svět. Helena Rubinsteinová přesto nikdy nezapomene na to, že vzešla z chudých poměrů. Pravda, za obrazy a starožitnosti utratí spoustu peněz, jinak se ale umí uskromnit. Do kanceláře si údajně nosí obědy připravené doma a svou asistentku často posílá do obchodu, aby jí koupila […]
premium
Pád Antiochie: Křižáci si město podmanili díky lsti
Nepřestali doufat, že dokážou Antiochii vyhladovět. Bohemund z Tarentu však s názorem ostatních křižáckých velitelů nesouhlasí. Věří, že mohou město dobýt mnohem dříve a pohodlněji – lstí. Normanský dobrodruh neztrácí čas a mezi obránci získává spojence, který křižákům pomůže dostat se za hradby! Do Byzantské říše vtrhli ve druhé polovině 11. století z východu seldžučtí […]
premium
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi, […]
Příběh Hanina kufříku: Jeho malá majitelka skončila v plynové komoře
Hanka sbíhá schody do přízemí, kde v obchodě se smíšeným zbožím pozdraví tatínka Karla a maminku Markétu. Bradyovi bydlí v Novém Městě na Moravě a v jejich domě se scházejí místní umělci. Také samotný Karel je amatérským hercem, Hanin starší bratr Jiří hraje na housle a dívka zase na piano. „Já mám devět kanárů…,“ prozpěvuje […]
premium
Věda a vynálezy
Pražské planetárium: Kde udělali soudruzi chybu?
Nad Prahou se zrovna žení všichni čerti, ale obloha je čistá jako svědomí neviňátka. Nesmysl? Od roku 1960 je to realita. V české metropoli totiž otevírá své brány planetárium, tedy kupolovitá budova s umělou noční oblohou. Jeho první ředitel z toho ale velkou radost nemá.   Píše se rok 1924, když v Zeissových závodech v […]
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
nasehvezdy.cz
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
Hvězda seriálu Jedna rodina prozradila, že těžce zvládá synovu pubertu. To už musí být pořádný oříšek, když o něm mnohdy nesdílná Zuzana Vejvodová (43) promluvila – snad aby si maličko ulevila. „U
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
enigmaplus.cz
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima je srovnatelná s katastrofou, kterou vyvolal před třiceti lety ukrajinský Černobyl! V tomto případě způsobilo únik smrtící radiace silné zemětřesení. Podle
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
epochanacestach.cz
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
Zoologická zahrada nebo přesněji Zoopark Chomutov se mezi českými zoo může pochlubit jedním prvenstvím. Je totiž sice jednou z nejmladších, ale současně svou rozlohou 112 hektarů největší českou zoo, téměř dvakrát tak velkou, než je ta pražská. Zakladatel a jeho velký sen Přitom tradice chovu zvířat na stejném místě pochází už z předválečného období. Ve zdejším městském
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
21stoleti.cz
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli,
Krémové houbové rizoto
tisicereceptu.cz
Krémové houbové rizoto
Provoňte ho aromatickými bylinkami, jako je rozmarýn nebo tymián. Ingredience 250 g kulatozrnné rýže 200 g hub, nejlépe hříbků 80 ml bílého vína 100 g másla 30 g šalotky 70 g parmazánu 6 l
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
epochalnisvet.cz
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
Nejnáročnějším obdobím roku pro ptáky nebývá překvapivě zima, ale hnízdění. Během péče o mláďata zhubnou až o pětinu své váhy. A to je pak ještě čeká energeticky podobně náročné přepeřování.   Odborných studií, které by se zabývaly celoročním krmení ptáků, není mnoho. Navíc si často protiřečí nebo již nejsou aktuální. V zásadě ale převažuje doporučení krmit
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
epochaplus.cz
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
skutecnepribehy.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
nejsemsama.cz
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
V mládí jsem byla postavena před důležité rozhodnutí. A rozhodla jsem se správně. Měla jsem tenkrát krátce po maturitě a propadla jsem naprosto beznadějnému citu k jednomu klukovi ze sousedství, bývalému spolužákovi ze základní školy. Vzhledem ke společným známým jsme se občas setkávali a já jsem postupně zjišťovala, že Lukáše opravdu moc chci – nejvíc ze všech
Do boje proti vodnímu kameni!
panidomu.cz
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
rezidenceonline.cz
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
Výjimečný dům, navržený renomovanou designérkou Suzannou Cot, přestavuje dokonalý příklad spojení přírodních prvků s moderním designem, kde přirozené světlo umocňuje vizuální a emocionální pohodlí jeho obyvatel. Inspirací pro tento projekt ve španělském Katalánsku byla teplá měď, která dominuje v různých částech domu. Kov charakteristický svým hřejivým odstínem a výrazným leskem je ideálním materiálem pro vytvoření
Pestré barvy v říši Nomos
iluxus.cz
Pestré barvy v říši Nomos
Ikona zůstává ikonou. Co dodat? Společnost NOMOS Glashütte je již dlouho známá svou odborností v oblasti barev. A v dubnu na veletrhu Watches & Wonders v Ženevě představila svůj bestseller Tangent