19. 5. 1536: Anna Boleynová, druhá manželka Jindřich VIII., byla popravena poté, co byla obviněna z velezrady a nevěry s pěti muži.    
Domů     Za Svatobora orodoval u knížete i papež
Za Svatobora orodoval u knížete i papež
Svatobor

Český kníže Vratislav II. zjara roku 1075 v rukou obrací listinu, která na sobě nese papežskou pečeť. „Co zase může chtít?“ proletí panovníkovi hlavou.

Kvůli jeho sporům s bratrem Jaromírem, pražským biskupem, se Řím naučil v průběhu Vratislavovy vlády zasahovat do dění v Čechách nějak často…

Nikdo to nečekal. Během tažení do Uher 10. ledna 1055 umírá kníže Břetislav I. (*asi 1002/1005). Stihl dojet jen do Chrudimi. Do té doby zcela zdravý padesátník se zde náhle sesunul k zemi a do 24 hodin vydechl naposledy.

Na knížecí stolec v souladu s vůlí zemřelého usedá nejstarší z jeho pěti synů, Spytihněv II. (1031–1061). Nový panovník ovšem dá brzy najevo, že si bude vládnout po svém. Nerespektuje přání otce a odebírá svým mladším sourozencům úděly na Moravě.

Vratislav II. (kolem r. 1033–1092) raději prchá do Uher, Konrád (asi 1035–1092) je z vládce brněnského údělu degradován na knížecího lovčího, tedy správce lesů, a Ota (1045–1087) místo panování ve Znojmě bude řídit v Praze knížecí kuchyni.

Jaromír (asi 1040–1090), další ze sourozenců, je předurčen pro církevní dráhu, a tak se snad Spytihněv jeho osudem ani příliš nezaobírá.

Vyhnal matku a abatyši

Náš nejstarší kronikář Kosmas (asi 1045–1125) připomíná, že Spytihněv II. krátce poté, co se chopil moci, vyhnal ze země všechny Němce. Dnes už historikové vědí, že to nebylo „tak horké“.

Z Prahy se musela pakovat zřejmě jen abatyše svatojiřského kláštera na Hradě, s níž měl nový kníže z dřívějších dob nevyřízené účty, a pak také jeho německá matka, kněžna-vdova Jitka ze Schweinfurtu (před r. 1003–1058).

Ta snad doplatila na to, že se příliš zastávala mladších synů. Koho Spytihněv určitě od svého dvora nevypudil, byla jeho manželka, také Němka Ida Wettinská († po r. 1061).

S ní kníže zplodil minimálně dvě děti – dceru neznámého jména, která se později provdala za jednoho saského šlechtice, a syna Svatobora (†1086). Kdyby Spytihněv tušil, co mu osud chystá, nejspíš by se už kvůli nim choval vůči svým bratrům přívětivěji…

Pomsta na dětech

Spytihněv II. je mimořádně činný. Udržuje dobré vztahy s Říší, vyhání ze Sázavského kláštera slovanské mnichy a nahrazuje je latinskými, na Pražském hradě zahajuje výstavbu Svatovítské baziliky, která má vystřídat již nevyhovující kostelík z časů jeho předků.

Uprostřed všeho toho ruchu však přichází smrt. 30letý kníže náhle umírá, ale jak a proč zůstává tajemstvím. Novým vládcem bude jeho bratr Vratislav II., s nímž se stihl Spytihněv krátce před svým skonem smířit. Vratislav však nezapomíná.

Jeho dřívější roztržku s bratrem zaplatila životem jeho první manželka, jíž Spytihněv nechal po Vratislavově útěku do Uher uvěznit i navzdory vysokému stupni těhotenství. Teď přichází Vratislavova chvíle, aby se pomstil.

Nejenže to odskáče Mstiš, správce hradu Bílina, který nebohou ženu střežil, z Čech se musí nejspíš pakovat také Ida Wettinská i se svými dětmi.

Papeže Řehoře VII. nebere český kníže zrovna vážně.
Papeže Řehoře VII. nebere český kníže zrovna vážně.

V zájmu Říma

Vratislav mnohem více respektuje přání svého otce Břetislava I. než jeho bratr. Sourozencům Konrádovi a Otovi vrací moravské úděly. Jaromíra donutí přijmout kněžské svěcení. Když se temperamentní mladík vzpírá, učiní tak nový kníže násilím.

Nechává mu na hlavě vystříhat tonzuru a donutí ho přisluhovat při mších. Když v roce 1067 umírá pražský biskup Šebíř, zaujme Jaromír jeho místo.

Spory s bratrem ho ale budou provázet až do smrti a do Čech je poprvé v historii zajíždějí řešit i papežští vyslanci.

Poté, co Jaromír zpohlavkuje stařičkého olomouckého biskupa Jana (†1085), kterého dříve uvedl do funkce Vratislav, už jsou poměry mezi dvěma nejmocnějšími Přemyslovci celoevropským skandálem.

Proti Svatému otci

Když Vratislav II. zjara roku 1075 obdrží z Říma další z listů, je proto už značně nevrlý. Řehoř VII. (asi 1020/1025–1085) má však v dopise, datovaném 17. dubna onoho roku, na srdci něco jiného.

„Myslete na svého synovce,“ apeluje Svatý otec na českého knížete. Požaduje, aby Vratislav vyčlenil nějaký úděl i Svatoborovi, synu Spytihněva II., když jimi zabezpečil také své bratry.

Kníže, otupělý už dřívějšími výtkami z Říma, na dopis reagovat nebude. Svatobor od něj nedostane nic.

Ostatně Vratislav proslul jako věrný stoupenec římského krále Jindřicha IV. (1050–1106), který s papežem sváděl tuhý boj o investituru, tedy právo uvádět do úřadu církevní hodnostáře, a osoboval si právo rozhodovat o tom, kdo vlastně bude na Petrově stolci sedět.

Ubitý na ulici

Co teď?“ uvažuje snad dospívající Svatobor kdesi za hranicemi českého knížectví. Pro vznešeného, ale nemajetného mladíčka se nabízí jediná volba – církevní dráha. Papež Řehoř VII. se o něj určitě postará. Skutečně.

Označuje ho napříště za svého vyslance v Čechách. Doma se ale Svatobor příliš zdržovat nebude.

Nicméně jeho vztahy s vládnoucím strýcem se časem zřejmě urovnají, protože se Svatobor podílí na přípravách korunovačního ceremoniálu Vratislava II. poté, co vladař získal od Jindřicha IV. za věrnost královský titul.

V té době je již jediný syn Spytihněva II. aquilejským patriarchou. Významný úřad, který je de facto spojen s vládou nad částí severoitalského území, zastává však jen něco přes rok. Na konci února 1086 je zabit v ulicích města při jakýchsi výtržnostech.

Foto:: wikimedia.org, meisterdrucke.com

Související články
reklama
Zajímavosti
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi, […]
Příběh Hanina kufříku: Jeho malá majitelka skončila v plynové komoře
Hanka sbíhá schody do přízemí, kde v obchodě se smíšeným zbožím pozdraví tatínka Karla a maminku Markétu. Bradyovi bydlí v Novém Městě na Moravě a v jejich domě se scházejí místní umělci. Také samotný Karel je amatérským hercem, Hanin starší bratr Jiří hraje na housle a dívka zase na piano. „Já mám devět kanárů…,“ prozpěvuje […]
premium
Léčil Mikolášek prezidenty i nacisty?
Uprostřed noci buší komando Státní bezpečnosti na dveře vily. Po chvíli příslušníci vyvlečou ven rozespalého starého muže. Pacienti, kteří k němu zítra přijdou prosit o záchranu života, budou už na jeho pomoc čekat marně. K bylinkám má Jan Mikolášek (1889–1973) přirozený vztah už od malička. Jeho rodiče vlastní zahradnictví v Rokycanech, a tak není divu, že i on […]
Zemědělské pokusy Nikity Chruščova: S kukuřicí na Čukotce neuspěl
Vypadá to, že Chruščovův projekt zúrodnit panenskou půdu ve Střední Asii bude úspěšný. Úroda pšenice ze zdejších polí je v roce 1956 vskutku rekordní! Jenže za pár let se všechno změní. Sovětský svaz čelí potravinové krizi a obilí musí dovážet ze zahraničí. Chruščov rázem čelí velké kritice a i kvůli dalším problémům nakonec o svou […]
premium
Věda a vynálezy
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Slavný chirurg John Hunter: Ochutnal mumii a pitval obra?
Prestižní Královská společnost vítá nového člena. Roku 1767 se jím stává lékař John Hunter. Ten v průběhu let úplně změní obor chirurgie. Hunter má ovšem i temnou stránku. Možná, že kdyby ji členové Královské společnosti znali, skotského rodáka by mezi sebe nepřijali. Co hrozného před nimi tají? Do honosného domu na Leicester Square v západním Londýně vstupuje […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
epochaplus.cz
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k