12. 4. 65: Římský filozof Seneca byl na příkaz císaře Nera donucen k sebevraždě, v dubnu 65 si podřízl žíly.    
Domů     Byl příbuzný Přemyslovců zákeřně otráven?
Byl příbuzný Přemyslovců zákeřně otráven?
Přemysl Otakar II.

Už nechce déle čekat na posily a neohroženě vyráží vstříc nepříteli. V památné bitvě u Lehnice kníže Jindřich II. Pobožný, vládce velké části Polska, najde smrt. Divocí Mongolové jsou nad jeho síly. Mezi zmasakrovanými rytíři později bude obtížné jeho tělo vůbec identifikovat.

Po zesnulém knížeti Jindřichovi II. Pobožném (1196/1207–1241) zbude deset dětí a truchlící vdova Anna Lehnická (1201/1204–1265), které v žilách koluje přemyslovská krev.

Je totiž dcerou českého krále Přemysla Otakara I. (1155/1167–1230) a jeho druhé ženy Konstancie Uherské (1180–1240) a sestrou v Čechách tehdy vládnoucího Václava I. (1205–1253).

Právě na jeho pomoc Jindřich II. Pobožný nakonec u slezské Lehnice nečekal a zaplatil za to životem. Jeho dědic Boleslav II. (1220/1225–1278) je v té chvíli již nejspíš plnoletý, ale přesto Anna po určitý čas pravděpodobně vykonává funkci regentky. Nebude to však dlouho trvat a syn se chopí moci po otci.

Rozdělení mezi bratry

Rozsáhlá území, která dříve patřila Jindřichovi II., ale udržet nedokáže. Postupně přichází o Krakovsko i Velkopolsko. A o slovo se začínají hlásit jeho další bratři. Ve Slezsku mezi nimi vypukají drobné války, protože Boleslav II. se rozhodně dělit nechce.

Navíc je impulzivní a nevypočitatelný. Do sporů často zasahuje přemyslovský dvůr, ostatně vždyť jde o příbuzné… Až v roce 1248 slezští sourozenci ale dosáhnou nějaké dohody.

Boleslav II. bude nadále vládnout Lehnici a Hlohovsku, přičemž bude mít po svém boku bratra Konráda (†1273/1274), jenž byl předurčen pro církevní dráhu. Vratislav a okolí připadnou Jindřichovi III. (1227/1230–1266).

Také on bude mít za zády sourozence – úplně nejmladšího z bratrů, Vladislava (asi 1237–1270). I jemu rodiče naplánovali kariéru v církvi…

Vladislav Slezský sbíral církevní i světské tituly jako houby po dešti.
Vladislav Slezský sbíral církevní i světské tituly jako houby po dešti.

Vznešený písař

Vladislav se na svou roli duchovního připravoval nejprve v Praze a pak svědomitě na italských univerzitách. Rozhled mu tedy nechybí a významné posty na sebe nenechají dlouho čekat.

Vládcem ve Vratislavi je vskutku jen formálním, o vše se stará Jindřich III. Vladislav svou profesní dráhu zatím odstartuje v roce 1256 prestižním postem vyšehradského probošta, s nímž se pojí i titul kancléře českého krále.

Tím je v té době již jeho bratranec Přemysl Otakar II. (kolem r. 1233–1278), s nímž Vladislav nachází společnou řeč. Nejednou mu bude stát nablízku a figurovat na důležitých listinách, které panovník vydává.

Sám je na své nejstarší pečeti zpodobněn jako písař, kterému král sedící na trůnu cosi diktuje…

Hvězdná kariéra

Vladislav, pro nějž se vžije přídomek Slezský, bezpochyby těží z Přemyslovy expanze jižním směrem, do Rakous. Když se v roce 1265 uvolní místo pasovského biskupa, je to právě on, kdo je jím zvolen.

Na novém místě se ovšem nestihne ani rozkoukat, a už míří ještě výš. V témže roce je totiž vybrán i za salcburského arcibiskupa! „Nejjasnější pane, váš bratr zemřel!“ zastihne už v následujícím roce Vladislava bolestná zpráva.

Jindřich III. je po smrti a jeho ustanovil za správce Vratislavska a poručníka svého malého syna Jindřicha IV. (1257/1258–1290). Vladislavovi nezbývá, než se sbalit a vydat se domů.

Jindřich III. za garanta své závěti určil Přemysla Otakara II., který se ujme své role tak, že malého chlapce a dědice Vratislavska odveze do Prahy a prozatím jej svěří do péče své ženy Kunhuty Uherské (1245–1285). Vladislav aspoň bude mít o jednu starost méně…

U papeže narazí

Ve Vratislavi rychle zapomíná na svou duchovní dráhu, z církevního hodnostáře se rázem stává schopný politik, který energicky řeší správu svěřeného území.

Když se uvolní místo vratislavského biskupa a dostane nabídku vykonávat tuto funkci, rozhodně se však nebrání. Je přesvědčený, že zvládne všechno. „Tak to už je na jednoho člověka snad příliš!“ rozčiluje se zatím v Římě papež. Je proti kumulování funkcí.

Vždyť Vladislavovi již patří salcburské knížecí arcibiskupství, de facto svébytný církevní státní útvar.

Svatý otec odmítne ambiciózního Piastovce do funkce vratislavského biskupa jmenovat, a tak Vladislav napříště pro místní diecézi funguje jen jako její administrátor, správce.

Nečekaná smrt

Takovou slávu Slezsko už dlouho nezažilo. Roku 1267 jím projíždí Přemysl Otakar II., jehož na cestě doprovází arcibiskup a kníže v jedné osobě – Vladislav. Společně oba vznešení muži míří do kláštera cisterciaček v Třebnici, kam jsou přeneseny ostatky sv.

Hedviky (1174–1243), zakladatelky mnoha slezských nemocnic a klášterů.

Papež Klement IV. (1195–1268) kanonizoval Vladislavovu babičku prostřednictvím buly z 26. března 1267. Velkou zásluhu má na významném aktu nejen Vladislav, ale právě i Přemysl Otakar II. Vztahy mezi Českým královstvím a Vratislavským knížectvím nikdy nebyly na tak vřelé úrovni.

Vše ale brzy skončí. Vladislav Slezský v dubnu 1270 náhle umírá. Jeho skon je pro všechny tak nečekaný, že se záhy vyrojí spekulace, že ho mohl kdosi otrávit. Kdo měl však zájem na jeho smrti? Přemysl Otakar II. je rozhodně tím, kdo jeho skonem prodělává.

Na post salcburského biskupa, který je důležitý pro jeho panování v Rakousích, se mu nepodaří prosadit spřízněného kandidáta. Jako by to byla předzvěst nadcházejících katastrof…

 Foto:: Wikimedia.org, meisterdrucke.com, digitalniknihovna.cz

Zaostřeno na osobnosti
Doctor universalis
Albert Veliký (1193/1207–1280), pocházející ze Švábska, nebyl jen geniálním filozofem a teologem. Zabýval se rovněž přírodními vědami, za což si vysloužil označení „doctor universalis“. Kolem roku 1250 poprvé izoloval arzen.
Nepřítel Židů
Anglický král Jindřich III. (1207–1272) je komplikovanou osobností. Snaží se vládnout pevnou rukou, ale naráží u baronů. Poddaní si zase o něm šeptají, že je lakomý. Je zbožný, ale nemá rád Židy, dokonce je donutí nosit odznak hanby.
Smrt krále
„Jeruzalém, Jeruzalém!“ sténá údajně z posledních sil na smrtelné posteli francouzský král Ludvík IX. (1214–1270). Umírá během křížové výpravy na území dnešního Tuniska poté, co se v jeho táboře rozšířila epidemie úplavice nebo tyfu.
Zakladatel říše
Nástup Kublaje (1215–1294) na post Velkého chána Mongolů se neobejde bez potíží. O moc musí bojovat s vlastním bratrem, postupně se však prosazuje, dobývá Čínu a zakládá na jejím území říši Jüan i novou vládnoucí dynastii.
Zaostřeno na dobu
Chomutov poprvé
Z roku 1252 pochází první písemná zmínka o Chomutově. Tehdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří si zde o dva roky později zřídili komendu a Chomutov drželi až do počátku 15. století.
Pád z výšin
Bagdád si po mnohá desetiletí udržoval výsadní postavení centra arabského světa. Byly doby, kdy v něm ve středověku žil až milion obyvatel. 10. února 1258 je však rázem všemu konec, když město dobývají a vyplení Mongolové.
Klášter pro pohřby
Rožmberkové, konkrétně Vok I., zakládají roku 1259 po dřívějším jednání s cisterciáckou generální kapitulou ve francouzském Citeaux klášter ve Vyšším Brodě. Zdejší mnichy obdaří příjmy z okolních vsí a počítá se tu se zřízením rodové nekropole.
Bitva z pekla
4. září 1260 se v bitvě u toskánského Montaperti střetávají sienští ghibellini s florentskými guelfy. Střet se dostane i na stránky Dantovy Božské komedie. Básník totiž do devátého kruhu pekla umístí svého příbuzného, který zradou přispěl k porážce Florentských.
Související články
reklama
Zajímavosti
Zakazovala církev používání kuše?
Zapřít se nohama, oběma rukama vší silou napnout tětivu, vložit krátký ostrý šíp do žlábku, zamířit a stisknout spoušť. Žádná nepřátelská zbroj ani štít nemůže této ďábelské zbrani odolat. Jak starým vynálezem je luk, na tom se historikové stále neshodnou. Podle některých se používá už v období paleolitu, jiní jsou přesvědčeni, že není starší než 20 000 […]
4 osudové lásky Bedřicha Smetany: Druhá manželka ho vůbec nemilovala
Tuší, že boj s tuberkulózou prohraje. Kateřina sepíše závěť pro svou dceru Žofinku, která jako jediná z jejich čtyř dcer dosud žije. Rozloučí se s ní i ve svém deníku. Naopak o manželovi Bedřichovi se v posledním zápisu nezmíní jediným slovem. Možná ví o jeho poměru s půvabnou Fröjdou! Neumí žít bez lásky, v soukromí ale Bedřich Smetana (1824–1884) šťastný nebude. […]
premium
Kostnice v Sedlci: Ostatky skládala do lustrů a svícnů celá rodina
Opat Jindřich se roku 1278 vrací z diplomatické cesty, jejímž cílem byl Jeruzalém, zpět do Kutné Hory. Zastavuje se na sedleckém hřbitově a rozprašuje na něm hlínu, kterou nabral na posvátném místě, na němž jsou k věčnému spánku ukládáni poutníci, a v níž se mají těla rozkládat za pouhých 24 hodin. Alespoň tak to praví […]
Londýnská Eiffelovka lidi nezaujala
Kousek od Londýna by rád postavil věž, která se stane světovou raritou. Watkin osloví Gustava Eiffela, aby mu ji vyprojektoval. Jak drzé! Francouzský konstruktér ho samozřejmě odmítne. Nevidí důvod, proč by měl budovat konkurenci pro „svou“ Eiffelovku, za níž se sjíždějí do Paříže lidé z celého světa! V okolí Londýna provozuje několik železničních tratí. Lidé […]
Věda a vynálezy
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Slavný chirurg John Hunter: Ochutnal mumii a pitval obra?
Prestižní Královská společnost vítá nového člena. Roku 1767 se jím stává lékař John Hunter. Ten v průběhu let úplně změní obor chirurgie. Hunter má ovšem i temnou stránku. Možná, že kdyby ji členové Královské společnosti znali, skotského rodáka by mezi sebe nepřijali. Co hrozného před nimi tají? Do honosného domu na Leicester Square v západním Londýně vstupuje […]
Auta z jiného světa: Proč nikdy nevyrazila na silnici?
Některým lidem připomíná brouka se složenými krovkami. Má elegantní zaoblená okna a kulatá světla a k jeho přednostem patří i nižší spotřeba paliva. Aerodynamický automobil Schlörwagen se přesto nezačne sériově vyrábět. Podobně jako další futuristické prototypy vozů… Dešťová kapka je nestabilní Rozumí architektuře, matematice i technice. Ve všech těchto oborech Američan Richard Buckminster Fuller (1895–1983) […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
epochanacestach.cz
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
Nestačí vám obyčejná prohlídka skvostného zámku a toužíte po aktivnějším prožití výletu? Pak je tu v areálu zámku Zbiroh právě pro vás připraven Active park. Jeho základem je Lanové centrum s překážkami zavěšenými ve výšce až devíti metrů na stromech zámeckého lesoparku. Velký okruh je určen pro dospělé a zdatnější děti od 12 let a vysoké nejméně
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
iluxus.cz
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
Breitling, renomovaný švýcarský výrobce luxusních hodinek, se spojil s projektem Climate Impulse vedeným Bertrandem Piccardem, významným průzkumníkem a zastáncem klimatu. Tato spolupráce se nese na
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
epochalnisvet.cz
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
Návaly horka, pocení, poruchy spánku, zhoršená soustředěnost, výkyvy nálad, stres, a někdy i deprese, to vše přináší klimakterium. Pomoc můžeme hledat v přírodě. A protože každá žena prožívá přechod s jinými obtížemi, vybírejte bylinky sobě na míru, podle toho, co trápí právě vás.   Šalvěj lékařská Je považována za přírodní antidepresivum, pomáhá i při melancholii.
Polička s kouzlem starých časů
panidomu.cz
Polička s kouzlem starých časů
Z nového staré, ale krásné. Pomocí barev a přelepů si ze závěsné poličky se šuplíčky vytvořte nostalgickou „babičku“ se starodávnou patinou a dekorativními plastickými ornamenty. Taková polička se hodí třeba do kuchyně, ale také do předsíně, a pokud máte v tomto stylu zařízený pokoj, dejte ji klidně i sem. Co budete potřebovat? Dřevěnou závěsnou poličku
Nejdražší vejce světa: Fabergého klenot má hodnotu 432 miliónů korun
epochaplus.cz
Nejdražší vejce světa: Fabergého klenot má hodnotu 432 miliónů korun
Car potřebuje skvostný a neotřelý dárek pro svoji ženu k 20letému výročí zásnub, které připadá na Velikonoce. Jeho dvorní klenotník mu přání splní. Vyrobí přenádherné vejce, které je zároveň šperkem. Carská velikonoční tradice je na světě. Ruský car Alexandr III. (1845–1894) v roce 1885 pověřuje petrohradského zlatníka německého původu Petera Carla Fabergého (1846–1920), aby vytvořil dárek
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě.  Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
21stoleti.cz
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě. Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
Světoznámá značka minerální vody Perrier představila novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck, který u příležitosti
Indické karbanátky z červené čočky
tisicereceptu.cz
Indické karbanátky z červené čočky
Pokud se nechcete vzdát masa, můžete polovinu čočky nahradit mletým hovězím masem. Budete mít zdravější verzi klasických masových karbanátků. Suroviny 200 g červené čočky 2 velké mrkve 1 cibul
Muž v masce čerta mě okouzlil
skutecnepribehy.cz
Muž v masce čerta mě okouzlil
Každý masopust je pro mě dobou, kdy se kromě jídla oddávám vzpomínkám. Kdysi jsem totiž na masopustním průvodu poznala lásku svého života. Bylo mi něco přes dvacet, studovala jsem vysokou školu a měla spoustu plánů, jak vyrazím do světa a já nevím co ještě. Pak mě kamarádka Tamara pozvala na víkend k ní na vesnici. A můj život se
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
enigmaplus.cz
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
Existuje jen málo klenotníků, kteří by ve své sbírce drahokamů chtěli mít tento temně modrý diamant s odhadovanou hodnotou až 8.5 miliardy korun. Leží na něm totiž mocná kletba přinášející vlastníkům
Krémové rizoto s houbami
nejsemsama.cz
Krémové rizoto s houbami
Italské rizoto není sypké, ale krásně vláčné. Na přípravu použijte druh rýže s vyšším obsahem škrobu. Ingredience na 4 porce: 1 hrnek rýže na rizoto Arborio 250 g hřibů 1 středně velká cibule 50 ml bílého vína 700 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru 50 g parmazánu kousek másla pepř olivový olej Postup: Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, hříbky také.
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
nasehvezdy.cz
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
Krátce nato, co se exmodelka Agáta Hanychová (38) rozešla s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (55), dal se dohromady s její nejlepší kamarádkou! Ta se do Soukupa prý zamilovala někdy v půlce lis