19. 5. 1536: Anna Boleynová, druhá manželka Jindřich VIII., byla popravena poté, co byla obviněna z velezrady a nevěry s pěti muži.    
Domů     Generál Laudon: Dohnal pruského krále k pláči?
Generál Laudon: Dohnal pruského krále k pláči?
Generál Laudon

„Generál Laudon jede skrz vesnici…,“ zpívá se ve známé písničce. Rakouský vojevůdce za svůj život těch vesnic hodně zničil, ale ještě více jich zachránil. Nepřátelé se ho báli a jeho panovnice ho milovala.

Třebaže generál Ernst Gideon von Laudon (1717–1790) vstoupil do historie jako rakouský vojevůdce, s Rakouskem dlouho nic společného neměl.

Narodil se v Livonsku, v pobaltské oblasti na území dnešního Estonska a Lotyšska, které ještě během jeho mládí přestalo být součástí Švédska a připadlo Rusku.

Laudon pocházel z nižší šlechtické rodiny, mezi bohaté vrstvy rozhodně nepatřil a ani ve škole ho nelze zařadit mezi premianty. Jak se však brzy ukázalo, v kariéře mu nic z toho nakonec nijak nebránilo…

Kdo mu zaplatí?

Už v 15 letech Laudon vstupuje do carské armády. Trpělivě buduje své postavení v rusko-turecké válce (1735–1739), brzy je povýšen na nadporučíka a už ví, že armáda je pro něj celoživotním posláním.

Musí se také postarat o finanční zajištění stále chudnoucí rodiny. Jenže po návratu z válek chybějí v ruské armádě patřičné bojové příležitosti. Nezbývá než se poohlédnout po jiném zaměstnavateli. V Evropě se přece pořád někde bojuje.

Audience se nedočká

Švédská armáda je první volbou, ale o Laudonovy služby tam nikdo nemá zájem. Naději spatřuje v Prusku, a tak se vydává do Berlína. V roce 1743 dokonce žádá o audienci u pruského krále Fridricha II. (1712–1786).

Po čtyřměsíčním odkládání nakonec z přijetí sejde a uražený mladý důstojník mění barvy. Probíhající válka o rakouské dědictví má přece více stran, a ve Vídni možná budou mít na kvality livonského bojovníka jiný názor.

Laudon se opravdu záhy stane velitelem setniny rakouské armády pod velením barona Františka von Trencka (1711–1749).

Pruský král Fridrich II. našel v Laudonovi přemožitele.
Pruský král Fridrich II. našel v Laudonovi přemožitele.

Schopný, ale neoblíbený

Ačkoliv armáda je Laudonovým životem, pod Trenckem spokojený není. Nedokáže přijmout nadměrné krutosti jeho pandurů a všeobecnou nekázeň v jednotce. Vítá tak převelení do Chorvatska. Tady si v bojích s Turky získá uznání nadřízených.

„Je to nepříliš oblíbený, svědomitý, nestranný a všestranně schopný důstojník. Časem by mu mohlo být s velkým užitkem svěřeno vedení pluku,“ píše se o něm v hlášení, které letí k vídeňskému dvoru.

Kromě toho Laudon začíná psát stostránkové dílo Projekt, jak by bylo možné si počínat v případné defenzivě nebo ofenzivě proti Turkům, které dokončí po čtyřech letech. Podá tak první významný doklad o svém neobyčejném strategickém uvažování. Ne poslední…

Jméno vzbuzuje strach

Je mu skoro 40 let, když se už jako podplukovník přesouvá na nové působiště – do severozápadních Čech.

Když v roce 1756 propuká sedmiletá válka, má už v armádě významné postavení a vzápětí svou pověst potvrzuje dobytím pruské posádky v saském městě Ostritz, což Rakousku přinese i nezanedbatelnou kořist.

Velkou zásluhu má o rok později i na osvobození Prahy a na úspěšném přepadení několika pruských konvojů, a tak mu vrchní velitel Karel Lotrinský (1712–1780) zvyšuje roční plat o 1500 zlatých.

Již jen vyslovení Laudonova jména vzbuzuje v pruských jednotkách napříště paniku…

Fridrich má na krajíčku

Laudon stoupá v armádní hierarchii stále výš. Je už polním podmaršálkem, na uniformu si připne nejvyšší možný rakouský metál – velkokříž Řádu Marie Terezie – a je povýšen do panského stavu.

12. srpna 1759 uštědří Prusům další krutou ránu, když jejich zdánlivé vítězství v nejkrvavějším střetu sedmileté války u Kunersdorfu (dnes na německo-polských hranicích) obratným manévrem promění v drtivou porážku.

Této bitvy se účastní i sám pruský král a traduje se, že na útěku před Laudonem plakal a uvažoval o sebevraždě.

Málo příležitostí vítězit

Povýšení na polního zbrojmistra, které nadšená Marie Terezie (1717–1780) Laudonovi plánuje, zabrání jen intriky maršála Leopolda Dauna (1705–1766), jenž se obává příliš velkého vlivu svého konkurenta.

Vztah obou nejdůležitějších mužů rakouské armády je horší a horší. Laudon je nadále jen „tím druhým“, ale panovnice dobře ví, jaký poklad v něm má. Odměňuje ho osobním medailonem posázeným diamanty a uděluje mu právo nazývat se Prvním rytířem Marie Terezie.

Sedmiletá válka se ovšem pro Rakousko nevyvíjí nejpříznivěji. Ernst Gideon von Laudon, který touží po vítězných bojích, ne po udržovací nerozhodné válce, odchází do ústraní, čímž nepotěší Marii Terezii, ale nadchne Leopolda Dauna.

Bitvu u Kunersdorfu rozhodl Laudonův jezdecký útok.
Bitvu u Kunersdorfu rozhodl Laudonův jezdecký útok.

Dobře vím, že umírám!

Laudona si váží i nový císař Josef II. (1741–1790). Zdravotní problémy už ale stárnoucímu stratégovi nedovolí plné nasazení. Přesto je povýšen na polního maršála, což je nejvyšší funkce, které je možné v rakouské armádě dosáhnout.

Je mu už přes 70 let, když ho osmanská hrozba přinutí opustit své poklidné panství a nabídnout císaři znovu své služby. Táhne na Balkán, kde turecké jednotky v několika bitvách, včetně té nejdůležitější u Bělehradu, na hlavu porazí.

„Vítej, bělehradský vítězi,“ volá Josef II., když se Laudon vrací do Vídně. Je oficiálně vrchním velitelem rakouské armády, ale v tu chvíli mu zbývá už jen několik měsíců života.

Dobře ví, že konec se blíží, a nelíbí se mu, že se mu jeho okolí snaží dávat plané naděje. Ach, nemějte mě za takového slabocha a nedělejte ze mne prosťáčka!“ ohrazuje se.

Umírá ve svém domě v Novém Jičíně, ale jeho ostatky jsou hned následující den převezeny do Vídně.

Foto:: Wikimedia.org, Meisterdrucke.com, digitalniknihovna.cz

Zaostřeno na osobnosti
Ten se mi nelíbí!
Polní maršál Leopold Daun (1705–1766) je o 12 let starší než Laudon, proto nelibě nese vzestup svého konkurenta. Vrchním velitelem armády se sám stane po slavném vítězství Rakouska nad Prusy u Kolína.
Město jako prémie
Petr Saltykov (1698–1773) je za sedmileté války vrchním velitelem ruské armády a společně s Ernstem Laudonem velí spojencům, kteří rozdrtí pruské síly u Kunersdorfu. Za to je doma jmenován generálním guvernérem Moskvy.
Více v cele než na bojišti
Více jako dobrodruh než vojenský velitel je znám baron František von Trenck (1711–1749). Za svůj příklon k násilí je i vězněn, raději odejde do Ruska, kde je zase odsouzen k vyhnanství. Po návratu skončí v žaláři na brněnském Špilberku.
Český pobočník
Za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století je považován český šlechtic Josef Václav Radecký z Radče (1766–1858). Je o 50 let mladší než Laudon, ale vyznamená se v bojích proti Turkům a stane se jeho pobočníkem.
Zaostřeno na dobu
Boj velmocí
Nystadský mír v roce 1721, tři roky po smrti švédského krále Karla XII., ukončil tzv. severní válku mezi Švédskem a Ruskem. Rusko díky svému vítězství získalo značná území včetně Laudonova rodného Livonska.
Zdevastovaný dar
Panství Bečvárky u Kolína, zničené vleklou válkou, zakoupí na počátku roku 1759 Marie Terezie a obratem je věnuje generálu Laudonovi. Ten si musí přikoupit i sousední panství, protože v Bečvárkách nezůstal jediný les.
Rozprášená armáda
V bitvě u Kunersdorfu 12. srpna 1759 se střetne 50 000 Prusů pod vedením krále Fridricha II. se 79 000 muži Rakouska a Ruska. Sám Fridrich po prohrané bitvě přizná, že mu zbylo jen 3000 bojeschopných vojáků.
Zbytečné vyhnání
Habsburská armáda pod vedením Laudona v září 1789 oblehne osmanské jednotky v Bělehradu. Po třech týdnech se Turci vzdají. Za dva roky je ale uzavřena mírová smlouva, podle níž město připadne opět Osmanům.
Související články
reklama
Zajímavosti
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi, […]
Příběh Hanina kufříku: Jeho malá majitelka skončila v plynové komoře
Hanka sbíhá schody do přízemí, kde v obchodě se smíšeným zbožím pozdraví tatínka Karla a maminku Markétu. Bradyovi bydlí v Novém Městě na Moravě a v jejich domě se scházejí místní umělci. Také samotný Karel je amatérským hercem, Hanin starší bratr Jiří hraje na housle a dívka zase na piano. „Já mám devět kanárů…,“ prozpěvuje […]
premium
Léčil Mikolášek prezidenty i nacisty?
Uprostřed noci buší komando Státní bezpečnosti na dveře vily. Po chvíli příslušníci vyvlečou ven rozespalého starého muže. Pacienti, kteří k němu zítra přijdou prosit o záchranu života, budou už na jeho pomoc čekat marně. K bylinkám má Jan Mikolášek (1889–1973) přirozený vztah už od malička. Jeho rodiče vlastní zahradnictví v Rokycanech, a tak není divu, že i on […]
Zradily sv. Martina husy?
Muž v jednoduché mnišské kutně vleze do hospodářského stavení plného opeřenců. „Snad mne tady nenajdou,“ přemítá, když zdáli slyší procesí lidí, kteří po něm pátrají. Záhy zvuky přehluší kejhání ptáků, mezi nimiž se ukryl.   „Budeš vojákem,“ dozví se od svého otce Martin Tourský (asi 316–397). Sám válečník chce synovi zajistit dobrou budoucnost. Z chlapce, […]
Věda a vynálezy
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Slavný chirurg John Hunter: Ochutnal mumii a pitval obra?
Prestižní Královská společnost vítá nového člena. Roku 1767 se jím stává lékař John Hunter. Ten v průběhu let úplně změní obor chirurgie. Hunter má ovšem i temnou stránku. Možná, že kdyby ji členové Královské společnosti znali, skotského rodáka by mezi sebe nepřijali. Co hrozného před nimi tají? Do honosného domu na Leicester Square v západním Londýně vstupuje […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
epochaplus.cz
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k