13. 7. 587 př. n. l.: Babylonský král Nabukadnesar II. nechal srovnat se zemí Šolomounův chrám v Jeruzalémě a velkou část židovského obyvatelstva odvedl do zajetí.    
Domů     Kauza pražského biskupa: Obvinili ho z pomoci kacířům
Kauza pražského biskupa: Obvinili ho z pomoci kacířům
Hon na sektu

Když projíždí hlavní branou papežského paláce v Avignonu, je v něm malá dušička. Pražský biskup Jan IV. z Dražic nemá nejmenší představu, co všechno ho zde může čekat. Byl sem předvolán na kobereček – jako ochránce kacířů! V rukavičkách tu s ním tudíž jednat nebudou!

Král Václav II. (1271–1305) se hluboce zamyslí. Má před sebou nelehké rozhodnutí. V září 1301 musí vybrat muže, který se stane novým pražským biskupem.

Po smrti Řehoře Zajíce z Valdeka (asi 1235–1301) panovníkova volba nakonec padne na Jana IV. z Dražic (kolem r. 1250–1343).

Doba, kdy teče krev

Pochází z řad šlechty. Jeho otec vykonával významné dvorské funkce ve službách Přemysla Otakara II. (kolem r. 1233–1278), a hlavně již dva jeho předkové – Jan II. (†1236) a Jan III. (†1278) – post pražského biskupa zastávali.

Jan IV. z Dražic je v historii poprvé zmiňován v roce 1274 jako pražský kanovník. V roce 1287 byl vysvěcen na podjáhna. Nyní mu biskupské svěcení uděluje kancléř českého krále a zároveň basilejský biskup Petr z Aspeltu (†1320).

Janovi se nedostalo univerzitního vzdělání, je ale bystrý a rychle získává přehled o problematice svého nového úřadu i o situaci v království. Doba se totiž mimořádně dramatizuje.

Po vymření Přemyslovců po meči o český trůn soupeří Habsburkové s Jindřichem Korutanským (asi 1273/1280–1335), manželem Přemyslovny Anny (1290–1313). Jedno z jednání, které se koná v Janově biskupském domě, je dokonce zkropeno krví.

24. července 1307 je zde mladšími šlechtici zavražděn stoupenec habsburské strany Dobeš z Bechyně.

Jan IV. z Dražic navázal na své předky-biskupy.
Jan IV. z Dražic navázal na své předky-biskupy.

Princeznu chystá na cestu

Brzy se ukáže, že s vítězným Jindřichem Korutanským to České království nevyhrálo. Množí se hlasy, že by měl být na trůnu nahrazen.

Především v církevních kruzích se rodí nápad provdat další Přemyslovnu, Elišku (1292–1330), za syna nového římského krále Jindřicha VII. (1278/1279–1313), mladičkého Jana Lucemburského (1296–1346).

Když se princezna chystá na cestu do Říše za svým ženichem, obrací se na české pány s prosbou, aby ji vybavili luxusními šaty, aby udělala patřičný dojem. Na pražského biskupa má také žádost, aby „jí ráčil dát na cestu mimochodníka“.

Jan IV. z Dražic jí vyhoví, a kromě patřičně vystrojeného zvířete přidá podle kronikářů ještě dvě skvostné číše, zdobené zlatem.

Provokuje šlechtu

Podobně, jako byl nápomocen Elišce, bude Jan IV. z Dražic oddaně vypomáhat Janu Lucemburskému. Nebude to mít snadné. Nadšení z mladého krále brzy vyprchalo. Domácí šlechtě na něm hlavně vadí, že se příliš obklopuje cizími rádci.

„To je v rozporu s tím, co podepsal ve svém inauguračním diplomu,“ pohoršují se páni. Panovníkův pokus zkrotit je silou nevychází, v království hrozí občanská válka. Jan IV. z Dražic jako Lucemburkův stoupenec dráždí šlechtu i města.

Pravda, na vině není jen jeho spojenectví s králem, ale také jeho vlastní politika. Pražský biskup se na přelomu let 1311–1312 vydal na koncil ve francouzském Vienne a po návratu se ve své diecézi snažil zavádět některé novinky, které tam byly diskutovány.

Přes odpor šlechty například razil myšlenku, že jedinou svrchovanou autoritou nad faráři je biskup. Později, za zhoršující se situace mezi králem a pány, neváhá uvalit klatbu i na některé významné velmože, které považuje za zemské škůdce…

Proboštova pomsta

Bývalý litoměřický probošt Jindřich ze Šumburku soptí vzteky. Funkce se ujal v době, kdy byl Jan IV. z Dražic ve Vienne, a k výnosnému postu mu dopomohla šlechtická klika.

Pražský biskup po svém návratu ovšem jeho jmenování zrušil s tím, že je nestvrdil král, což je v rozporu s tehdejšími zvyklostmi. Zklamaný Jindřich se chápe brka a začíná sepisovat obžalobu na svého nadřízeného.

Upozorňuje v ní na jeho spory se šlechtou i některými kláštery, ale hlavně neváhá Jana IV. z Dražic obvinit z „ochrany kacířství“.

A to už je dostatečně pádný argument, aby se situací v Českém království začala zabývat papežská kurie, sídlící tehdy v jihofrancouzském Avignonu. Obžaloba pražského biskupa k ní dorazí roku 1316.

Pochybný přítel

Už někdy krátce po koncilu ve Vienne Jan IV. z Dražic pozval do Prahy učeného Richardina z Pavie, který měl podle biskupových představ opět povznést věhlas pražské kapitulní školy.

Vzdělanec je ovšem autorem spisku Declaracio salutarium mandatorum, který církev po podrobném zkoumání označila za pochybný. Richardin byl vypovězen z Prahy, ale biskup Jan nad ním nepřestal držet ochrannou ruku.

Kromě toho se ohrazuje proti přísným trestům, které vynáší inkvizice nad domnělými kacíři. Zejména jde o sektu valdenských, kteří se na našem území objevili pravděpodobně už na sklonku 13. století a dařilo se jim hlavně v jižních Čechách.

Již roku 1315 bylo na 14 valdenských podle Zbraslavské kroniky upáleno v Praze. Jan IV. z Dražic podle obžaloby ale hází inkvizitorům z řad dominikánů soustavně klacky pod nohy.

Byl majitelem rozsáhlé knihovny, v níž se vyjímal třeba iluminovaný misál.
Byl majitelem rozsáhlé knihovny, v níž se vyjímal třeba iluminovaný misál.

Spravedlnost po 11 letech

Zatímco je v dubnu 1318 v Domažlicích z iniciativy římského krále Ludvíka Bavora (1282/1287–1347) uzavřen smír mezi českou šlechtou a Janem Lucemburským, pražský biskup v rukou opatrně obrací list s papežskou pečetí Jana XXII. (1244–1334).

V jarních dnech onoho roku obdržel předvolání, aby se dostavil do Avignonu. Na cestu se vydává 4. května. Krátce po příjezdu je zbaven své biskupské funkce a bude čelit vyšetřování. Postupem času se ale spravedlnost stále více přiklání na jeho stranu.

Přispívají k tomu i úspěchy inkvizitorů, kteří tehdy působí v Českém království. Jan XXII. je velkým zastáncem inkvizice, jíž se nikdo nesmí stavět na odpor, takže zprávy z Prahy s uspokojením kvituje.

Janu IV. z Dražic je navrácen post pražského biskupa a v červenci 1329 se po 11 letech vrací domů.

Zaostřeno na osobnosti
Králova nevěrnice
Ve vězení hradu Gaillard umírá na konci dubna 1315 Markéta Burgundská (*1290), technicky vzato francouzská královna. S Markétinou internací souhlasil sám její choť, protože se měla dopustit cizoložství a on se s ní nestačil rozvést.
Vězněný šlechtic
Půl roku strávil na přelomu let 1315–1316 v žaláři na hradě Týřov nejpřednější z českých šlechticů, Jindřich z Lipé (asi 1275–1329). Král Jan Lucemburský ho tam nechal uvrhnout kvůli podezření, že proti němu organizoval spiknutí.
Pět dní na trůnu
Na svět přichází v roce 1316 Jan Kapet jako pohrobek. Vzhledem k tomu, že jeho otcem byl král Ludvík X., automaticky novorozeněti připadne francouzská koruna. „Vládne“ však jen pět dní a potom umírá. Okamžitě se vyrojí zvěsti, že bylo dítě zavražděno.
Vznešený levoboček
25. července 1318 umírá jeden z nejslavnějších levobočků v našich dějinách – Mikuláš I. Opavský (*asi 1255), nemanželský syn Přemysla Otakara II. a dvorní dámy Anežky. Kdysi ho papež legitimoval, ale bez nároku na českou korunu.
Zaostřeno na dobu
Korunovace s protesty
Na počátku roku 1317 se nechává francouzským králem korunovat Filip V., bratr zesnulého Ludvíka X. Ne u všech poddaných se to setká s nadšením, bouří se lidé v Artois nebo Champagne. Raději by na trůnu viděli dceru mrtvého krále.
Bula proti alchymii
Papež Jan XXII. v roce 1317 vydává bulu s názvem Spondent quas non exhibent, kterou zakazuje praktikování alchymie. Není ani tak namířena proti alchymii samotné, nýbrž proti podvodníkům, kteří z chudáků tahají peníze a vědomě je klamou.
Nejstarší loďstvo
Na příkaz krále Denise I. je roku 1317 v Portugalsku vybudováno válečné loďstvo. Zprvu se skládá z 20 vyzbrojených galér, a protože funguje dodnes, je považováno za nejstarší loďstvo svého druhu na světě. Poměrně nedávno oslavilo 700 let.
Konec hladu
S rokem 1317 se v Evropě chýlí ke konci tzv. Velký hladomor, který starý kontinent sužoval po dva roky. Sklizeň se konečně vrací do normálu, přesto bude zemím trvat zhruba dalších pět let, než se z jeho následků zcela vzpamatují.
Foto: wikimedia.org, meisterdrucke.com, youtube.com, atelierfrank.cz
Související články
reklama
Zajímavosti
Tito v Modrém vlaku svezl Kleopatru i Alžbětu II.
Poznat je už z dálky. Vlakový speciál prezidenta Tita je totiž oproti běžným vlakům jugoslávské železnice natřen namodro. Podle toho také dostává svůj název, který v originále zní Plavi voz. Na jeho stavbě a vybavení se nešetřilo, a byť jde o socialistický expres, zařízen je v západním stylu.   Josip Broz Tito (1892–1980), prezident bývalé […]
Impozantní díla: Pernštejnové na Pardubicku zkrotili vodní živel
Strážný z věže hradu Kunětická hora upírá svůj zrak k západu. Tam se leskne obrovská vodní plocha Čeperky, tehdy největšího rybníku v Českém království. Na muži je, aby pohlídal, že se v jeho okolí neděje žádná nepravost. Vždyť tam mají Pernštejnové uschovaný svůj poklad – tuny živých kaprů! Kouzlo rybníkářství na Pardubicku objevili jako první […]
premium
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak… Proti strachu z létání Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti […]
Dánský král utopil Stockholm v krvi
Ulicemi Stockholmu proudí krev, promísená s deštěm. Stéká z Velkého náměstí po masové popravě více než 80 lidí. O hlavu přišli nepohodlní šlechtici, měšťané, ale i divák, který jen plakal nad tou hrůzou. Jeden den na ta jatka nestačil. Dánský kat potřeboval ve Stockholmu dva dny v listopadu 1520, aby sprovodil ze světa 82 narychlo odsouzených. Patří […]
premium
Věda a vynálezy
3 vychytávky z říše na Nilu: Svítili si služebníci faraonů žárovkou?
Náhorní plošina se musí nejprve uhladit do roviny. Ač disponují primitivními nástroji, dávní Egypťané docílí toho, že rozdíl mezi nejvýše a nejníže položenou spodní hranou Cheopsovy pyramidy činí pouhých 2,1 centimetru. Jen o neuvěřitelnou jednu patnáctinu stupně se pak starověcí architekti odchýlí, když jednotlivé hrany faraonovy hrobky orientují podle světových stran. A to k jejich […]
premium
Oddal se Parkinson medicíně po zpackaném spiknutí?
K medicíně má dlouho vlažný vztah. Stačí mu, že ho slušně živí. Teprve když zkrachuje jeho politická „kariéra“, začíná se Parkinson více věnovat vědeckému bádání v několika lékařských oborech. Proslaví se hlavně popisem choroby, která se bohužel ani dnes nedá vyléčit.   Má spoustu zájmů. Zajímá ho chemie, botanika, geologie či paleontologie. Nic z toho ale mladičký James […]
Nepoctiví svícníci končili ve vězení
Knot svíčky se utápí v roztaveném vosku. Plamínek pomalu skomírá, až zhasne úplně. „To je dneska už třetí. Ale já jim to nedaruju!“ rozčílí se roku 1320 městský písař, který za soumraku dokončuje svůj zápis. Na adresu místních svícníků pronese pár nadávek, ale tím aféra neskončí.   Ve francouzském městečku Provins, ležícím asi 90 kilometrů jihovýchodně […]
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
epochaplus.cz
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají