21. 6. 1791: Na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 vůdců stavovského povstání. Nejhůř dopadl Ján Jesenský, kterému byl nejprve vyříznut jazyk, poté byl sťat, jeho tělo bylo rozčtvrceno a části těla nabodnuty na kůly.    
Domů     Hynek z Dubé tlačil Václava II. k polské koruně
Hynek z Dubé tlačil Václava II. k polské koruně
Přemysl Otakar II.

Zvědavě se rozhlíží kolem. V duchu žasne nad vyzdobenými ulicemi i módou místních mužů a žen. Ale jenom na okamžik. Přece nemůže vypadat jako nějaký venkovský balík.

Do Frankfurtu nad Mohanem přijel Hynek z Dubé společně s Dobešem z Bechyně a Albertem ze Žeberka na jaře 1292 jako vyslanec samotného krále Václava II.

Vzestup Ronovců – rodu, od něhož odvozují páni z Dubé svůj původ – začal na počátku 13. století. Křestní jméno Hynek (nebo v obměně Jindřich) se mezi nimi dědí se železnou pravidelností, což tak trochu motá hlavy historikům.

Nejsou schopni přesně určit, který z Hynků z Dubé má na svědomí konkrétní činy. Historické prameny jsou v tomto směru poměrně skoupé, a tak v některých případech odborníci tápou, zda jde o otce, či už o syna.

Muž, který vejde do dějin jako blízký spolupracovník a důvěrník krále Václava II. (1271–1305), je pravděpodobně vnukem Častolova (před r. 1200–asi 1253), jenž někdy v polovině 13. století se svou rodinou přesídlil z domovské Žitavy a Budyšína na sever Čech.

Otcem „našeho“ Hynka z Dubé (†asi 1309) je pak – jak jinak – Hynek (Jindřich) z Dubé (†asi 1290).

Bije Branibory

Prvním odrazovým můstkem pro kariéru mladého šlechtice u panovnického dvora je post stolníka.

Hynek z Dubé ho s přestávkami zastává v letech 1276–1277 a 1284–1288. Někteří historikové jsou sice přesvědčeni, že ji vykonával Hynek-otec, jiní ale zastávají teorii o synovi. Argumentují právě nižším věkem, kdy se šlechtic takové funkce ujímal.

V Českém království po smrti panovníka Přemysla Otakara II. (asi 1233–1278) v bitvě na Moravském poli panují krušné podmínky.

Sebevědomá šlechta si dělá, co chce, dědic trůnu je jako rukojmí odvezen ze země a království plundrují braniborští vojáci ve službách jeho poručníka Oty V. Braniborského (asi 1246–1299).

Hrstka statečných sebere odvahu, aby jim vzdorovala a cizáky vykázala do patřičných mezí. Podle pozdější Dalimilovy kroniky je mezi nimi i Hynek z Dubé. Dávný letopisec jej oslavuje jako hrdinu:

„Pak Hynek z Dubé rány dáváše, ot jeho rázóv jako hrom hřímáše, mlatem německé helmy kováše, až z nich světlý oheň prcháše.“

Záviš z Falkenštejna se dostal na výsluní jako partner královny-vdovy.
Záviš z Falkenštejna se dostal na výsluní jako partner královny-vdovy.

Brousí si zuby na moc

Vyrabované zemi bez krále vládne hladomor, zoufalí lidé se dokonce uchylují ke kanibalismu. Takhle už to dál nejde. Část šlechty se rozhodne vyjednávat s Otou Braniborským o návratu kralevice Václava domů.

V delegaci, která Branibora v listopadu 1281 navštěvuje ve Frankfurtu nad Odrou, nechybí ani Hynek z Dubé. Ota si však za propuštění svého svěřence diktuje přímo nehorázné podmínky. Dohoda je možná až mnohem později.

Mladičký Václav II. se do Prahy definitivně vrací v květnu 1283. Není mu tehdy ještě ani 12 let. Je zřejmé, že břímě vlády sám nést nemůže. Někteří z pánů zavětří příležitost. Zřejmě také Hynek z Dubé, který oplývá dostatečnými ambicemi…

Chytí se Záviše

Všechny plány českých pánů ovšem zkříží královna-vdova Kunhuta Uherská (1245–1285), která se vrací k synovu dvoru a přivádí s sebou svého nového partnera, Záviše z Falkenštejna (1250–1290).

Bude to právě on, kdo se v příštích letech chopí otěží moci a důležité posty v zemi obsadí příbuznými z rodu Vítkovců nebo spřátelenými šlechtici. Hynek z Dubé tehdy chytí příležitost za pačesy a využije Závišova úspěchu k vlastnímu vzestupu.

A co je pozoruhodné, ustojí i jeho následný pád v roce 1289. Už o dva roky později Hynek zastává významnou funkci králova nejvyššího komorníka a v roce 1292 míří s dalšími dvěma pány do Frankfurtu nad Mohanem, aby se zúčastnil volby nového římského krále.

Kurfiřtský hlas českého krále, jímž tito muži disponují, se přitom ukáže jako klíčový. Oproti původním očekáváním je tehdy zvolen novým říšským vladařem Adolf Nasavský (asi 1250–1298) na úkor Albrechta Habsburského (1255–1308).

Jde tak trochu o podraz Václava II., který přichystal svému habsburskému švagrovi.

Odměna za věrnost

Václav II. v zahraniční politice nyní mnohem častěji stáčí svůj zrak k Polsku. Nejprve se zmocnil území Krakovska a eliminoval nároky Přemysla II. Velkopolského (1257–1296) na ně.

Krátce po frankfurtské volbě vytáhne na sever i s armádou, aby zkrotil dalšího konkurenta, Vladislava Lokýtka (1261–1333). Roku 1293 zde ustavuje Hynka z Dubé svým hejtmanem.

Jeho úkol v nové roli bude jednoznačný – připravit Václavovi půdu pro to, aby se zmocnil polské koruny. Bude to zdlouhavý a náročný proces, ale nakonec se podaří. Na přelomu srpna a září roku 1300 je Václav II. v Hnězdně korunován polským králem.

Jeho věrné odměna za tento triumf nemine. Hynek z Dubé, který jej ke korunovaci doprovází, dostává od panovníka do zástavy bezdězské panství. Navíc je jmenován vojenským velitelem v Polsku. V této roli ho opět čeká pěkná dřina.

Po letech neklidu je třeba u našich severních sousedů nastolit mír a rozdrobenou zemi celkově zkonsolidovat, hlavně hospodářsky. Na pováženou je to tu třeba s místní měnou.

Peníze jsou tehdy v Polsku nedostatkovým zbožím a nejsou ojedinělé případy, kdy lidé jako platidla používají třeba hlavičky vzácných šedivých veverek.

Lokýtek nasliboval králi hory doly, ale rychle na to zapomněl.
Lokýtek nasliboval králi hory doly, ale rychle na to zapomněl.

Přežije svého pána

V letech 1303–1309 zastává Hynek z Dubé funkci pražského purkrabího.

Tehdy ho zastihne smrt jeho pána Václava II. Úspěšný je ale i za jeho nástupce Václava III. (1289–1306), po vymření Přemyslovců po meči také za Rudolfa Habsburského (asi 1281–1307) a Jindřicha Korutanského (1273/1280–1335).

Z historických pramenů se vytrácí v roce 1309. Otázkou ovšem je, zda některé z jeho činů na sklonku prvního desetiletí 14. století opět nepřipsat už jeho synovi.

Hynkovým dědicem se totiž – podle zvyku v rodině – stal Hynek z Dubé (†1348), který až později připojil ke svému jménu slovo „Berka“.

 Foto:: Wikimedia.org, Meisterdrucke.com

Související články
reklama
Zajímavosti
Kaplani se obětovali pro mladé vojáky
Je klidná, chladná noc. Na americkém parníku SS Dorchester už spí všichni, kteří nemusejí být na hlídce. Krátce před první hodinou ranní se ale plavidlo stane cílem útoku německé ponorky. Dorchester asi s 900 lidmi na palubě jde okamžitě ke dnu. A záchranných vest není dost!   Původně byla postavena jako civilní zaoceánská loď, s […]
Giacomo Casanova: Na stará kolena ho sžírala nuda
Protáhne se otvorem, vyrubaným ve zdi železnou tyčí, přeleze po střeše a vikýřem skočí zpátky do budovy věznice. Dobrodruh, špion a vzor všech svůdníků právě zahajuje svůj slavný útěk z benátského vězení. Budoucí spisovatel a dobrodruh Giacomo Casanova (1725–1798) přichází na svět v benátské ulici Calle della Commedia, což je příznačné, protože jeho rodiče Gaetano (1697–1733) a […]
premium
Město Idu získalo nezávislost jen na pár stovek let
Žhavé slunce propaluje kůži až do morku kostí. Muž na koni spatří na obzoru budovy. „Trochu neplánovaná zastávka, ale proč ne,“ pomyslí si. Když pár minut poté projíždí branou města Idu, on i jeho kůň už melou z posledního.   Nejvyšší čas svlažit hrdlo. Přijel sem poprvé a nákladnost staveb ho přesvědčila, že tady žijí bohatí […]
Džentlmenství na moři rozstřílel americký bombardér
„Snížit rychlost,“ nařizuje velitel německé ponorky U-156. Po třech minutách vysílá torpéda k britskému parníku. Když se vynoří, aby zajal důstojníky potápějící se lodi, spatří ve vlnách zmítat se stovky lidí. Tohle nečekal. Korvetní kapitán Werner Hartenstein (1908–1943) hlídkoval 12. září 1942 se svou U-156 u pobřeží západní Afriky, zhruba mezi Libérií a ostrovem Ascension, když […]
premium
Věda a vynálezy
Nepoctiví svícníci končili ve vězení
Knot svíčky se utápí v roztaveném vosku. Plamínek pomalu skomírá, až zhasne úplně. „To je dneska už třetí. Ale já jim to nedaruju!“ rozčílí se roku 1320 městský písař, který za soumraku dokončuje svůj zápis. Na adresu místních svícníků pronese pár nadávek, ale tím aféra neskončí.   Ve francouzském městečku Provins, ležícím asi 90 kilometrů jihovýchodně […]
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
epochaplus.cz
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové,
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Když vás straší fóbie
panidomu.cz
Když vás straší fóbie
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou