13. 7. 587 př. n. l.: Babylonský král Nabukadnesar II. nechal srovnat se zemí Šolomounův chrám v Jeruzalémě a velkou část židovského obyvatelstva odvedl do zajetí.    
Domů     Konstantinopol: Během moru císař vybíral daně i od mrtvých
Konstantinopol: Během moru císař vybíral daně i od mrtvých

Část obránců Konstantinopole uprchne. Vytušili, že město co nevidět padne, a chtějí si zachránit život. Císař Konstantin XI. však byzantskou metropoli neopustí.

Vždyť jejími ulicemi kráčely dějiny. S hrstkou nejvěrnějších druhů bude s Turky v roce 1453 bojovat do posledního dechu!

Stěhování na východ

Řím ohrožují barbaři. Současně stále více jeho obyvatel konvertuje ke křesťanství, kvůli čemuž čelí šikaně ze strany svých pohanských sousedů. A konečně z Věčného města se nedá účinně řídit a kontrolovat rozvíjející se mezinárodní obchod.

Všechny tyto důvody přinutí císaře Konstantina I. Velikého (asi 272–337) k radikálnímu řešení. Metropoli své říše přesune daleko na východ.

Její hranice vytyčí v roce 324 na místě starobylé řecké osady Byzantion na březích Bosporu, průlivu mezi Černým a Marmarským mořem.

Výstavba honosného města pokračuje tak rychle, že již v květnu 330 je slavnostně vysvěceno a Konstantin mu dává jméno Nova Roma (Nový Řím), o pár let později bude přejmenováno na Konstantinopol.

„Postupem času se stalo politickým, ekonomickým a kulturním centrem východořímské říše (vznikla roku 395 rozdělením Římské říše na západní a východní, byzantskou, část – pozn. red.),“ dodává současná publicistka Milena M. Marešová.

Žádné úlevy

Konstantinopol vzkvétá. Období blahobytu však v 6. století, za vlády císaře Justiniána I. (kolem r. 482–565), utne epidemie moru. Smrtící nákazu do Byzance zavlečou nejspíš lodě přivážející obilí z Egypta.

Přímo v metropoli, již zákeřná nemoc plně zasáhne v roce 542, denně umírají tisíce lidí! Podle současných historiků Konstantinopol kvůli moru přichází až o polovinu svých obyvatel! S císařem to ale ani nehne, s poddanými nemá soucit.

Dál trvá na tom, aby platili vyměřené daně, a navíc odváděli i poplatky za své mrtvé sousedy!

Rázná odpověď fanoušků

Snad nejpopulárnější zábavou obyvatel starověké Konstantinopole jsou závody vozatajů. Na místním hipodromu je hltají dva fanouškovské tábory – Modří a Zelení –, mezi nimiž panuje obrovská rivalita. Jejich členové se v ulicích města často řežou hlava nehlava.

Při jedné z potyček v lednu 532 však umírá několik lidí a Justinián I. přikáže viníky chytit a popravit. Dva muži – jeden ze Zeleného a jeden z Modrého týmu – vojákům uniknou a jejich přátelé pro ně žádají milost.

Když jim císař nevyhoví, oba tábory se spojí a rozpoutají povstání Níká (Vítězství). V něm už nejde o sport, ale o politiku. Lidé, dlouhodobě nespokojení s Justiniánovou vládou, chtějí vidět na trůnu jiného vládce.

Konstantinopol ovládne násilí a vojáci mají co dělat, aby ochránili alespoň císařský palác. Panovníka nakonec zachrání vojevůdce Belisar (505–565), který rebelii zhruba po týdnu ukončí, když neváhá zmasakrovat tisíce vzbouřenců.

Hanebný zločin křižáků

Její hradby v 7. století neúspěšně dobývali Avaři a později si na nich opakovaně vylámali zuby Arabové či Rusové. Mohutné opevnění Konstantinopole dokážou zdolat až vojska čtvrté křížové výpravy, jejichž cílem byl původně Egypt.

V dubnu 1204 křižáci vpadnou do města, nemilosrdně ho vyplení a povraždí většinu místních obyvatel.

Papež odporný zločin odsoudí a byzantský kronikář Niketas Choniates (asi 1155–asi 1217) ho okomentuje tak, že „samotní barbaři by byli milosrdnější než tito muži ze Západu, kteří si říkali křesťané“!

Chlouba s obří kupolí

Touží po velkolepé křesťanské bazilice, které se žádná jiná nevyrovná.

„Bude hodná Boha i císaře!“ rozhodne Justinián I. a v roce 532, krátce po povstání Níká, povolá do Konstantinopole architekty Isidora z Milétu (442–537) a Anthemia z Trallu (asi 474–před r. 558), kteří navrhnou chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia).

Největší svatostánek své doby se bude stavět necelých šest let a v prosinci 537 je vysvěcen. Může se pochlubit centrální kupolí o průměru 32 metrů, která ční do výšky téměř 56 metrů.

Obdivovaný chrám přežije několik zemětřesení a v roce 1453 po dobytí Konstantinopole Turky bude přebudován na mešitu.

Urputný boj s přesilou

Turci ovládli téměř celou Byzantskou říši. V polovině 15. století jim odolává již jen Mystras na Peloponéském poloostrově a Konstantinopol.

Sotva se sultán Mehmed II. (1432–1481) v roce 1451 chopí moci, zahájí přípravy k finálnímu útoku na byzantskou metropoli. Na jaře 1453 přitáhne k městu s armádou čítající až 80 000 mužů a začne je obléhat.

Poslední byzantský císař Konstantin XI. (1405–1453) v předstihu marně žádal křesťanskou Evropu o posily. Dočkal se pouze symbolické pomoci, a k obraně může využít jen zhruba 12 000 vojáků, kteří však kladou nepříteli tuhý odpor.

Byť mají Turci k dispozici obří děla i více lodí, bude jim trvat téměř dva měsíce, než dosáhnou svého cíle. 29. května 1453 Mehmed II. vjede do města a dozví se, že Konstantin XI. téhož dne padl v boji. Konstantinopol se stává metropolí Osmanské říše.

Foto: twitter.com, apantaortodoxias.blogspot.com, wikipedia.org, worldhistory.org
Související články
reklama
Zajímavosti
Konstantinopol: Během moru císař vybíral daně i od mrtvých
Část obránců Konstantinopole uprchne. Vytušili, že město co nevidět padne, a chtějí si zachránit život. Císař Konstantin XI. však byzantskou metropoli neopustí. Vždyť jejími ulicemi kráčely dějiny. S hrstkou nejvěrnějších druhů bude s Turky v roce 1453 bojovat do posledního dechu!   Stěhování na východ Řím ohrožují barbaři. Současně stále více jeho obyvatel konvertuje ke […]
Impozantní díla: Pernštejnové na Pardubicku zkrotili vodní živel
Strážný z věže hradu Kunětická hora upírá svůj zrak k západu. Tam se leskne obrovská vodní plocha Čeperky, tehdy největšího rybníku v Českém království. Na muži je, aby pohlídal, že se v jeho okolí neděje žádná nepravost. Vždyť tam mají Pernštejnové uschovaný svůj poklad – tuny živých kaprů! Kouzlo rybníkářství na Pardubicku objevili jako první […]
premium
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak… Proti strachu z létání Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti […]
Dánský král utopil Stockholm v krvi
Ulicemi Stockholmu proudí krev, promísená s deštěm. Stéká z Velkého náměstí po masové popravě více než 80 lidí. O hlavu přišli nepohodlní šlechtici, měšťané, ale i divák, který jen plakal nad tou hrůzou. Jeden den na ta jatka nestačil. Dánský kat potřeboval ve Stockholmu dva dny v listopadu 1520, aby sprovodil ze světa 82 narychlo odsouzených. Patří […]
premium
Věda a vynálezy
3 vychytávky z říše na Nilu: Svítili si služebníci faraonů žárovkou?
Náhorní plošina se musí nejprve uhladit do roviny. Ač disponují primitivními nástroji, dávní Egypťané docílí toho, že rozdíl mezi nejvýše a nejníže položenou spodní hranou Cheopsovy pyramidy činí pouhých 2,1 centimetru. Jen o neuvěřitelnou jednu patnáctinu stupně se pak starověcí architekti odchýlí, když jednotlivé hrany faraonovy hrobky orientují podle světových stran. A to k jejich […]
premium
Oddal se Parkinson medicíně po zpackaném spiknutí?
K medicíně má dlouho vlažný vztah. Stačí mu, že ho slušně živí. Teprve když zkrachuje jeho politická „kariéra“, začíná se Parkinson více věnovat vědeckému bádání v několika lékařských oborech. Proslaví se hlavně popisem choroby, která se bohužel ani dnes nedá vyléčit.   Má spoustu zájmů. Zajímá ho chemie, botanika, geologie či paleontologie. Nic z toho ale mladičký James […]
Nepoctiví svícníci končili ve vězení
Knot svíčky se utápí v roztaveném vosku. Plamínek pomalu skomírá, až zhasne úplně. „To je dneska už třetí. Ale já jim to nedaruju!“ rozčílí se roku 1320 městský písař, který za soumraku dokončuje svůj zápis. Na adresu místních svícníků pronese pár nadávek, ale tím aféra neskončí.   Ve francouzském městečku Provins, ležícím asi 90 kilometrů jihovýchodně […]
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
epochaplus.cz
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají