19. 5. 1536: Anna Boleynová, druhá manželka Jindřich VIII., byla popravena poté, co byla obviněna z velezrady a nevěry s pěti muži.    
Domů     Václav z Dubé slib daný Husovi nesplnil
Václav z Dubé slib daný Husovi nesplnil
Jan Hus

Během procesu v Kostnici Jana Husa všemožně podporuje. Také mu slíbí, že se vzdá služby u Zikmunda Lucemburského. Václav z Dubé však své slovo nedodrží. Nejspíš o tom ani vážně neuvažoval, své politické kariéry se prostě nevzdá.

Na smrt odsouzeného Husa ale zřejmě nechtěl ranit a dopřál mu potěšení z iluze, že se zřekne toho „strašlivého zloducha“.

Pochází z vlivného a rozvětveného rodu pánů z Dubé, jehož členové se pohybují v těch nejvyšších společenských kruzích. Historické prameny o dětství a dospívání Václava z Dubé (1380/1390–asi 1424) víceméně mlčí.

Někdy na počátku 15. století se však bystrý mladík a přesvědčený katolík dostává – zřejmě s pomocí svých strýců – ke dvoru Václava IV. (1361–1419).

Zařadí se mezi kritiky vlády českého panovníka, který se nezabývá závažnými problémy v zemi a přehlíží zájmy domácích pánů. Svou nespokojenost vyřeší odchodem z Prahy, byť se nedá vyloučit, že mu nic jiného nezbývalo.

Možná už pro něj jednoduše nebylo u dvora místo, protože Václav IV. se začal obklopovat šlechtici z nižší šlechty. Buď jak buď, Václav z Dubé se o svou budoucnost bát nemusí. Vstoupí totiž do služeb uherského krále Zikmunda Lucemburského (1368–1437).

Přiveze mu glejt

Vede si víc než dobře. Z bezejmenného dvořana se během krátké doby vypracuje na jednoho z nejvlivnějších úředníků ve městě Komárně (na jihu dnešního Slovenska). Král Zikmund na něj hodně spoléhá, v roce 1413 ho vyšle na válečné tažení proti Benátkám.

Napřesrok je ale Václav odvolán k jinému úkolu. Doprovází Jana Husa (asi 1369–1415), který byl pozván na koncil v Kostnici, aby tam obhajoval své „kacířské“ učení. Do města u Bodamského jezera mu posléze také přiveze ochranný glejt, vystavený Zikmundem.

Byť je Václav katolík, k Husovi má blízko. Mistr Jan ho v dopisech opakovaně nazývá svým přítelem.

Neustoupí ani o píď

V Kostnici na svobodě dlouho nezůstane. Pod falešnou záminkou pokusu o útěk z města je Hus zadržen a uvězněn. Václav z Dubé se k němu dostane až po několika měsících. „Viděl jsem ho plakati, když se mnou mluvil,“ vzpomíná Jan na jeho návštěvu.

Později, během Husova procesu, se potkají ještě několikrát.

Naposledy za ním spolu s Janem Kepkou z Chlumu (†asi 1425) přijdou 5. července 1415. „Cítíš-li, že jsi v některých věcech z oněch, které se ti vytýkají, vinen, nestyď se dáti se o nich poučiti a je odvolati.

Pakli však se necítíš vinen tím, co se ti vytýká, žádným způsobem nejednej proti svému svědomí a nelži před tváří boží,“ řeknou mu se slzami v očích. Odpoví jim tak, jak čekali. Svoje učení odvolá, pokud ho někdo přesvědčí, že se mýlil. Nazítří je Jan Hus jako nenapravitelný kacíř upálen…

Václav z Dubé přemýšlí pragmaticky a hájí své vlastní zájmy.
Václav z Dubé přemýšlí pragmaticky a hájí své vlastní zájmy.

Kariéry se nevzdá

Hus byl přesvědčen, že ho král Zikmund při procesu v Kostnici zradil. „Nezůstávejte v jeho službách, věnujte se rodinnému životu,“ nabádal krátce před smrtí Václava.

Pán z Dubé mu to slíbil, ale… Brzy se skutečně ožení, ovšem Lucemburkovi bude sloužit dál. Je pragmatik a nechce si pokazit kariéru. Vždyť politika je pro něj životním posláním!

Ze stejného důvodu nejspíš ani nepřidá svůj podpis pod stížný list proti upálení mistra Jana Husa, který na podzim 1415 pošle kostnickému koncilu více než 400 českých a moravských šlechticů. Opatrný přístup se Václavovi každopádně vyplatí.

Povýší na komárenského župana (správce) a stává se vojenským velitelem několika hradů v Uhrách. Zikmund mu důvěřuje natolik, že z něj udělá svého blízkého rádce a dosadí ho do královské rady.

Po dobrém to nejde…

Václav IV. v srpnu 1419 umírá a záhy v Čechách vypukají husitské války. Na český trůn by měl usednout Zikmund Lucemburský, ovšem stoupenci kalicha tuto variantu odmítají.

Rozbouřené království dočasně spravuje skupinka šlechticů, přičemž do úřadu nejvyššího zemského podkomořího nastupuje ještě v roce 1419 Václav z Dubé. Účastní se rokování znesvářených stran, ale dohodu se jim uzavřít nepodaří.

Zikmund se proto rozhodne získat trůn silou. Postaví se do čela první křížové výpravy proti husitům, kterou v březnu 1420 vyhlásí papež Martin V. (asi 1369–1431). Do válečných operací v Čechách se zapojuje i Václav z Dubé.

Současně se ale dalším vyjednáváním snaží zabránit nejhoršímu. Jakožto nejvyšší purkrabí (nejvýznamnější zemský úředník Českého království), kterým byl jmenován na jaře 1420, se pokouší přimět radikální husity k dohodě s Lucemburkem. Marně.

Zikmund proto oblehne Prahu. V bitvě na Vítkově však jeho rytíři utrpí porážku, následně král ztrácí i Vyšehrad, a první křížová výprava proti husitům tak skončí neúspěchem.

Odměna za služby

Zikmund se nevzdává. Nepřestává doufat, že husity zlomí silou. Jenže ani další křížová výprava proti „kacířům“ z Čech, zorganizovaná v roce 1421, mu vytoužené vítězství nepřinese.

Václav po celou dobu věrně stojí po jeho boku a Lucemburk se mu za to opět bohatě odmění majetky i výnosným úřadem na Moravě. Tam se ale pán z Dubé příliš nezdržuje. Častěji pobývá v Uhrách.

Od roku 1424 působí na radnici v Budíně (dnešní Budapešti) a dle potřeby je k ruce svému králi. Brzy od něj získává do zástavy hrad Žleby u Čáslavi.

Příslušný zápis je vůbec poslední zmínkou o Václavovi z Dubé, z čehož vyplývá, že Zikmundův blízký rádce krátce poté nejspíš zemřel…

Jan skončí na hranici. Jeho popel je posbírán a vhozen do řeky Rýna.
Jan skončí na hranici. Jeho popel je posbírán a vhozen do řeky Rýna.

Foto: Wikipedia Commons

Související články
reklama
Zajímavosti
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi, […]
Příběh Hanina kufříku: Jeho malá majitelka skončila v plynové komoře
Hanka sbíhá schody do přízemí, kde v obchodě se smíšeným zbožím pozdraví tatínka Karla a maminku Markétu. Bradyovi bydlí v Novém Městě na Moravě a v jejich domě se scházejí místní umělci. Také samotný Karel je amatérským hercem, Hanin starší bratr Jiří hraje na housle a dívka zase na piano. „Já mám devět kanárů…,“ prozpěvuje […]
premium
Léčil Mikolášek prezidenty i nacisty?
Uprostřed noci buší komando Státní bezpečnosti na dveře vily. Po chvíli příslušníci vyvlečou ven rozespalého starého muže. Pacienti, kteří k němu zítra přijdou prosit o záchranu života, budou už na jeho pomoc čekat marně. K bylinkám má Jan Mikolášek (1889–1973) přirozený vztah už od malička. Jeho rodiče vlastní zahradnictví v Rokycanech, a tak není divu, že i on […]
Zemědělské pokusy Nikity Chruščova: S kukuřicí na Čukotce neuspěl
Vypadá to, že Chruščovův projekt zúrodnit panenskou půdu ve Střední Asii bude úspěšný. Úroda pšenice ze zdejších polí je v roce 1956 vskutku rekordní! Jenže za pár let se všechno změní. Sovětský svaz čelí potravinové krizi a obilí musí dovážet ze zahraničí. Chruščov rázem čelí velké kritice a i kvůli dalším problémům nakonec o svou […]
premium
Věda a vynálezy
Otec genetiky: Kvůli pokusům Mendel dočasně oslepl
Mladý Mendel je povahou spíš zamlklý, avšak nesmírně houževnatý. Šest dnů v týdnu vyučuje na reálce, kromě toho plní povinnosti kněze, a kdykoliv má volnou chvilku, věnuje se náročným pokusům s křížením rostlin. Vystačí si přitom s obyčejným hrachem a fazolemi! Třebaže Gregor Johann Mendel (1822–1884) pochází z chudých poměrů, už od dětství se u něj projevuje velká […]
Koncentrační tábor Dora: Sabotovali zde vězni výrobu superzbraní?
„3… 2… 1… zážeh!“ odpočítává německý důstojník test raketového motoru. Ten však jenom zachrčí a pak umlkne. Něco je špatně. Zjistit příčinu jeho nefunkčnosti a napravit ji zabere další dlouhé měsíce – z toho nebudou mít v Berlíně radost. Spojenci ve stejnou dobu už postupují k městu z obou stran.   Je to zbraň, která […]
premium
Vznikl první benzinový vůz v Adamově?
Ruční vozík se spalovacím motorem, který musí být veden, neboť mu chybí řízení. Nějak tak prý vypadá vůbec první benzinový automobil, který je v roce 1870 vyroben v adamovských strojírnách. Jeho majitel, rakouský vynálezce Siegfried Marcus, ho však veřejnosti nikdy nepředstaví!  Skoro se to nedá řídit, hází to sebou ze strany na stranu a pak následuje náraz […]
Slavný chirurg John Hunter: Ochutnal mumii a pitval obra?
Prestižní Královská společnost vítá nového člena. Roku 1767 se jím stává lékař John Hunter. Ten v průběhu let úplně změní obor chirurgie. Hunter má ovšem i temnou stránku. Možná, že kdyby ji členové Královské společnosti znali, skotského rodáka by mezi sebe nepřijali. Co hrozného před nimi tají? Do honosného domu na Leicester Square v západním Londýně vstupuje […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
epochaplus.cz
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k